ČSÚZ - Nové logo

11 2003 Ostatní česky
obálka čísla

75. let své existence oslaví Československý ústav zahraniční nejen tím, že na konci roku pozve své členy a příznivce na přátelské setkání, ale zároveň si tento rok daroval nové logo, které vytvořil ve svém ateliéru, akademický malíř Karel Pokorný.

V logu jsou použity dva kruhy, které symbolizují dvě oblasti působnosti ČSÚZ a jejich propojení, tedy činnost domácí s činností zahraniční. Trikolóra odráží heraldiku českého a slovenského státu. Znamená tradici, vlastenectví a krajanství. Kruhový text rámující motiv naznačuje kruh Země.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012