Mezinárodní český klub - Co bylo

10 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Podnikli jsme báječný výlet. Nejprve na hrad Křivoklát, kde jsme se kochali pozdně letním počasím a stromy zbarvujícími se do podzimu, obdivovali stavební a strategické schopnosti našich předků, naopak nás mrazilo v prostorách určených k mučení vězňů a hřálo ve zdejší dřevořezbářské dílně při pohledu na kouzelné figurky a další předměty vyrobené z tolika druhů dřeva.

Poté jsme se vydali třemi auty -- díky Janu Šináglovi (Švýcarsko, ČR), Jiřině Dragounové - Gandalovičové (Německo, ČR) a Arnoštu Brychtovi (Austrálie, ČR), do Lán, sídla to našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Byli jsme pozváni k prohlídce Muzea T. G. M., o němž jsme již psali, a kde budeme mít následně i možnost prezentace Českého dialogu a Mezinárodního českého klubu. Zúčastnili jsme se slavnostní Masarykovy vatry k uctění

T. G. M. i položení květin na hrobě Masarykovy rodiny.

Vítejte v klubu!


Poté brzy (24. 9.) následovaly Hovory bez hranic v Městské knihovně. První podzimní téma bylo věnováno Novému Zélandu. Pan Čížek, cestovatel a zprostředkovatel cest na Nový Zéland přinesl krásné fotografie, které se promítaly pro potěšení diváků, mladá Novozélanďanka s typickým jménem Anežka Nováková (viz článek na str. 8 -- 10) nenechala diváky ani minutu polevit pozornost. K milé atmosféře večera přispěla i moderátorka Jana Volfová, jinak jedna z nejúspěšnějších autorek tohoto roku -- a píšeme to s hrdostí, protože její kniha Českých dějin hrátky ošidné vznikla na základě článků Jany Volfové pro náš časopis a stala se jednou z nejčtenějších knih roku. Prosím, jestli ji ještě nemáte, neváhejte a objednávejte! Jak pro vás, tak jako dárek pro vaše bližní. Stojí skutečně za to. Vtip, nadhled i roztomilé kresby Ludmily Lojdové přibližují českou historii opravdu velice čtivě.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012