UNDERGROUND – Lidský portrét

Olga Szymanská ÚNOR 2023 Kultura česky

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) získává řadu ocenění. Roku 2019 v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za výstavu Černá země? Mýtus a realita zvláštní cenu kategorie Muzejní výstava roku. V soutěži Nejkrásnější kniha roku druhou cenu kategorie knih o výtvarném umění. Jako uznání své profesní a umělecké činnosti kromě jiných Cenu Jantar Moravskoslezského kraje.

Ve výstavách GVUO prezentuje kvalitní osobité výtvarné umělce regionu, významu celostátního i přeshraničního. Prohlubuje spolupráci i s Prahou aj. městy. Například řadu děl Svatoslava Böhma z Krnova, které pražské Museum Kampa restaurovalo a vystavilo, bylo součástí velké výstavy umělce v této galerii. Důkazem je i výstava GVUO Technointim Jaroslava Koléška, navazujícího na odkaz a pedagogickou činnost sochaře Mariuse Kotrby, ale svébytného svým dílem. Technoobjemy Koléška prolínají lidské, až intimní prvky a tvary, čímž se stávají velice zajímavými. Zároveň galerie ukazuje výjimečnou retrospektivu polské umělkyně Urszuly Broll (1930–2020) Átmán znamená dech. Díla umělkyně, která obsáhla všechny kapitoly poválečného polského umění, přesto jedinečně vyjádřila nejniternější pocity i filozofii sériemi kreseb a maleb i s náměty např. mandal.

Vědoma si, že tvorba není způsob bytí, ale způsob života. –

Výstavy: J Koléška a U. Broll do 12. března 2023.

Spojení s hlavním městem lze nalézt v GVUO na výstavě 150 fotografií nazvanou Underground /Lidský portrét, a to od začátku února. – Slovy autora Rudo Prekopa:„V roce 2014 jsem začal pracovat na projektu fotografování portrétů osobností z neoficiální kulturní sféry, ze subkultury, z undergroundu. Uvědomil jsem si, že je nejvyšší čas začít systematicky koncepčně obrazově zaznamenávat toto jedinečné a touto dobou již bohužel odcházející společenství lidí. Jedná se o jakýsi obrazový genofond. O nestylizované studiové portréty lidsky výjimečných osobností a jejich konfrontaci se starší a mladší rodovou linií.“

To autor dokládá mj. fotografií spisovatele Jáchyma Topola s jeho dcerami. – Ředitel GVUO Jiří Jůza k tomu sděluje:„Projekt představuje studiové portréty osobností, které se v naší společnosti významnou měrou zasloužily o kvalitativní posun kulturní, společenský, mentální, mravní a obecně lidský. Rudo Prekop rozšiřuje samostatné portréty generační konfrontací v linii jak „nahoru“ – rodiče portrétovaných, tak „dolů“ – jejich dcery, synové, eventuálně partneři. – Výstava do 12. března 2023.

Spojitost najdeme také v kabinetu grafiky GVUO na výstavě TICHÝ HOLAN V MANÉŽI, také od začátku února.

Oba malíři žili a tvořili v Praze. – Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy:„Malíř a grafik František Tichý (1896 – 1961) byl spíše solitérem. Karel Holan (1893 – 1963) jistou dobu patřil do skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. Byli rozdílní, ale spojovalo je společné téma cirkusu. U Holana to byla spíše marginální záležitost, zahrnující jeho sociálně laděnou tvorbu 20. let 20. století. Dokladem toho je i cyklus dřevorytů, inspirovaný pobytem v Paříži, který v omezené míře představujeme. – Tichý se k tématu klaunů, břichomluvců a artistů vracel opakovaně až do 50. let. O umění výtvarném stejně jako cirkusovém tvrdil: „Důležité pro umění jsou pochybnosti, úzkosti z nedokonalosti, strach, že bude vše ztraceno a že každý to dovede líp.“ Cirkusové reálie  zpracovával v různých grafických technikách a často také experimentoval Tato komorní výstava v kabinetu grafiky je toho dokladem.“  –

Ke všem výstavám doprovodný program – www.gvuo.cz

Konečně litografie pražské bravurní umělkyně Jaroslav Pešicové – v řadě Jednoho díla GVUO dle Adély Komrzý: "Ruka jako gesto k setkání? Natažená ruka pomoci? Ruka jako nabídka k dialogu? Podáte Vaši?" – je krásným spojením vstříc k veřejnosti –

Vystaveno do 5. března 2023.

Olga Szymanská

Fotografie:  GVU Ostrava

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012