Pane prezidente...

leden 2023 Ohlasy a názory česky

VOLBY

Opravdu klepou na dveře. Podle průzkumů agentur jsou v čele klání o prezidentský trůn zatím tři osoby. Nebudu z nich volit ani jednu. Jedna čtenářka se mě dotázala, jestli není lepší volit menší zlo. Odpověděla jsem, že zlo je zlo, ať je menší či větší. Další čtenářka vesele jásala: budu volit Danuši, chci tam mít konečně ženskou! Čtenář z Brna naopak mínil, že Danuše je dravá ryba, ambicióza. Ta by šla přes mrtvoly, stejně jako Bureš, jsem zvědav, jestli se někdy vyvalí mrtvoly kolem chapadel Afgrofertu, dodal.

Názory se různí, kandidátů je devět. Pár názorů chci postupně uveřejnit. Začnu tím o důstojnosti.

-ES-

 

Pane prezidente, co bychom po vás chtěli?

Nevím, zda jedna z hlavních představ  důstojnosti prezidenta patří posed na koni,  jako za doby TGM. To by asi v dnešní době neprošlo.  Vím jen, že důstojnost by měla být jednou ze základních vlastností hlavy státu.

Toto právo je stěžejní právo existence každého jedince, tak nevím, proč by o tuto vlastnost a právo měla být zkrácena právě  naše republika.

Problém bude  však ve výkladu tohoto pojmu.  Bohužel se mnohokrát vytrácí z mezilidských vztahů, jak v rodině tak společensky a pak jí někdo nemusí přikládat důležitost ani při reprezentaci našeho státu.

Funkce, na které by mělo být určité vzdělání, zastávají lidé bez vzdělání, nebo své vzdělání nabývají na školách, kde vlastně nikdy nebyli fyzicky přítomni, studiem on line a titul si vlastně zaplatí. I to je velká degradace důstojnosti, hlavně když se to stane byznysem i pro zahraniční studenty, kteří sem jezdí za titulem stejně tak, jako dříve za možností udělat si zde levnější autoškolu.

To opravdu velmi degraduje jak důstojnost, tak i kvalitu školství, která zde má hlubokou tradici a naši lidé jsou pro její kvalitu v zahraničí vážení.

Škoda, že mnoho dobrých tradic zaniklo jak v komunismu, tak i v nové moderní podnikatelské etapě našich dějin.

V posledních letech kolikrát záběry z různých zasedání sněmovny, kde zasedají ti, kteří o státu i  o nás rozhodují, kolikrát připomínají silvestrovské scénky před půlnocí.

Většinou však ti, co v silvestrovských scénkách vystupují, mají v krevním oběhu obsah vyšší promile.

Že by se s tímto mělo počítat v chování  lidí, kteří nás reprezentují a rozhodují o našich osudech?

Přeci nemůžeme být tak zkažená společnost, aby nám v tomto prostředí nevadilo používání vulgarismů, to zda je někdo z vyvolených trestně stíhán a mění své názory a obhajoby dle počasí?!. To je lidové rčení, ale pravdou je, že za cílené pomocí právníků a medií, které vlastni, zametá vše nehodící se pod koberec ať z minulosti , nebo co se nehodí pro dnešní dobu, ale je to průhledné.

Přirovnala bych ho k postavě Hurvínka, kterému však chybí Taťulda, který by ho  naučil správnému chování, když už má vystupovat na veřejnosti.

Měl by ho také doučit základním znalostem, které zvládá každý žák ZŠ a také by nevadily hodiny o historii naší vlasti včetně znalosti o jejích významných osobnostech.

Taťuldo, taťuldo, to všechno při té výchově ti ale uniklo!?

Těžko si utvořit k něčemu vztah a lásku pokud o tom nic nevím!

Proto vůbec nemyslím, že tento post prezidenta bude jenom schůdek k tomu, aby následovalo další povýšení na ředitele Zeměkoule nebo jinak řečeno potřeba dostat se mezi lidi, kteří o osudu Zeměkoule rozhodují. Síla moci je u těchto lidí drogou.

To musíme zase říci, že s tímto jsme se u žádného z prezidentů zatím nesetkali. Zvláště nynější prezident Miloš Zeman si  zakládá na znalostech o naši zemi a státě a věřím, že naši zemi má opravdu rád. To je vlastnost, kterou opravdu  by prezident měl mít.

Tato potřebná důstojnost se nedožene  reprezentací  manželky, která je o 20 let mladší s kabelkou v hodnotě osobního automobilu pro střední třídu, a ani vulgárním chováním a hádkami ve sněmovně. Soudný člověk by o tom  řekl, že právě naopak.!

Vadilo by mu ,že někdo je schopen vzít prak s nímž vystřílí zpětná zrcátka, aby se nedalo podívat nazpět. Je pravda, že by se v zrcátku zobrazily  i dobré činy pro lidi, avšak bohužel záměrně  populistické.

Bylo to zvýšení důchodů a rozdání velké části veřejných financí jako odškodné za covid. Ono se to vždy dobře rozdává z  cizího. A hlavně, kdo rychle dává 2x dává. Všechno to bylo načasované tak, aby to šlo k jeho dobru při volbě prezidenta.

Ve zpětných zrcátkách kandidáta  by se spíše měly ukázat dlouhodobé zkušenosti ze služby pro stát. Měly by se brát v potaz třeba zkušenosti s působením na mezinárodní půdě a schopnosti nás reprezentovat v cizině. Měly by se brát v úvahu dlouhodobější praxe v tomto směru se sledováním mezinárodních vztahů při, kterých je potřeba jak vidíme z dnešní situace, postupovat velmi obezřetně a uvážlivě, aby nebylo ještě hůře než je dnes. Mezinárodní vztahy jsou jak vratká loď a při jejím řízení stejně tak jako při řízení státu je potřeba opravdových zkušeností, které se však v žádném oboru nezískají ze dne na den. Hledejme tedy mezi těmi kteří tato kritéria naplňují.

Náš první prezident o tom napsal několik děl a měli bychom toto jako zkušenost osvědčenou dějinami brát s úctou jako předání dědictví. Dnes by se řeklo brát v úvahu know how.

Majda

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012