Co se kde děje (milého)

prosinec 2022 Naši ve světě česky

Bez toho slovíčka v závorce by se mohlo zdát, že jde o všechny ty příšernosti, které se na světě dějí. Alespoň tak vypadá, když nakouknete do novin, časopisů a jiných médií. Ale já chci jen připomenout, že na celém světě žijí Češi i

jejich příznivci a starají se, aby se nezapomínalo na českou kulturu i zvyky.

Dostávám řadu časopisů i zpráv, ale není v mých silách je všechny zpracovat, zeditovat a zařadit na webové stránky. Tak alespoň malou ukázku ze Španělska.

-es-

 

Kousek nás v Madridu

 

Za folklórem křížem krážem je téma letošního školního roku české školy v Madridu. Mimo výuky připravuje i mnoho mimoškolních aktivit, které spojuje právě tematika folklóru. Žáci zhlédli již několik výstav k regionům folklórních oblastí jako je například Chodsko, Polabí nebo Jižní Čechy. Česká škola připravila pro své příznivce i dvě velké akce, které se týkaly i našeho města/regionu.

První akce nesla název Zažij Polabí. Rodinné odpoledne začalo velmi zajímavým videem, které speciálně pro Českou školu Madrid připravilo polabské muzeum.

Na děti poté čekalo několik dílen, které jsou typické pro Polabí. Drátování bylo jedno z nejoblíbenějších stanovišť. Děvčata vyráběla náušnice pro sebe i maminky. Chlapci zase raději z drátků a korálků vytvářeli stromky. Nejvíce to žilo u výroby mouky, kde děti zadělávaly na kvásek. Vší silou drtily obilná zrna. Naopak absolutní ticho bylo u malování. Tam se všichni soustředili, aby namalovali ten nejhezčí vzor. Zapojili se dokonce i dospělí. Hned vedle se lovily plastové rybky, které malí rybáři i rybářky úspěšně ulovili. Košíkářství bylo dalším stanovištěm, kde si děti vyrobily vlastní originální košíky, do kterých si daly všechny své výtvory. Na závěr všichni odtančili na poslední stanoviště. Lidový tanec totiž nesměl chybět. Ten, kdo správně rozluštil hádanku, našel svou zaslouženou odměnu na stromě.

Rodiny se dozvěděly mnoho o folklóru v oblasti Polabí, ať už z připravené výstavy, videa polabského skanzenu nebo přímo na stanovištích.

Druhou akcí bylo Na vínečko, cílem bylo dozvědět se o historii a pěstování českého vína. Rodiče začali teorií, kterou doprovázela degustace českých vín. Speciálně pro ně byla připravena zajímavá videa o víně, a to konkrétně z vinařství Klučov, které pro ně natočila Klára Šinková. Someliérka Klára Kolárová z Národního vinařského centra připravila skvělou přednášku. Všichni se dozvěděli se, jak správně degustovat, o historii vinařství, kde všude se pěstuje vinná réva, čím se liší česká vína od španělských a mnoho dalších zajímavostí.

Pro děti byly mezitím připraveny dílny. Vyráběli zvířátka z korku a malovali na trička. Poté se všichni sešli společně u jídla a hlasovali v soutěži o nejlepší slané pečivo, vítězem se staly zelňáky. Z rodin se následně staly týmy, které soupeřily ve hře Riskuj a první tři místa vyhrály typické české sladkosti.

Česká škola Madrid je nezisková organizace, která šíří český jazyk a reálie nejen mezi Čechy, kteří žijí ve Španělsku, ale mezi všechny zájemce o českou kulturu. Vzdělávají se zde všechny věkové skupiny, od batolat až po prarodiče.

Je skvělé mít možnost šířit českou kulturu a stmelovat rodiny po celém Španělsku, o to hezčí je, když se zapojí i krajané, kteří mají čím přispět a udělají to ještě zajímavější.

 

Adina Sedláková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012