Výstava ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ

Olga Szymanská prosinec 2022 Kultura česky

Muzeum Bible v Jablunkově vystavuje repliky Svatováclavské koruny i středověkého žezla a jablka Karla IV. Tato původní kolekce korunovačních klenotů se zde symbolicky potkává také s korunovačním mečem.

V roce 1971 jsem jako studentka prvního ročníku SUPŠ v Turnově mohla se spolužáky při praktikách čistit povrch kopie Svatováclavské koruny. A to po jejím návratu ze světové výstavy v Montrealu, poté představené v Ósace, Moskvě, Leningradu, Hamburku, Budapešti a Lucemburku. A před jejím odvozem do sbírek Pražského hradu. A u té bohulibé práce nám profesor J. Belda vyložil anabázi vzniku první kopie klenotů, vzniklé na škole, a profesoři (uvedeni dále) nás pak učili finesy krásného uměleckého řemesla.

PRVNÍ ZADÁNÍ

Prezidentská kancelář rozhodla v šedesátých letech o zhotovení vůbec první kopie korunovačních klenotů. K prezentaci státu na světové výstavě v Montrealu (1967) i ve světě, a poté k umístění do stálé hradní expozice. Volba padla na Střední uměleckoprůmyslovou školu pro zpracování kovů a kamenů v Turnově. Jako první vznikla kopie koruny Svatováclavské. Na ní pracovali profesoři oborů:  stříbrník K. Zouplna, zlatníci J. Jambor a J. Belda (šéf týmu), brusič kamenů V. Šonský, výtvarník L. Bergmann, brusič Z. Haken. Dále z rozhovoru k této kopii korunovačních klenotů – Deník.cz, 2008--J. Belda: „Museli jsme zajistit přesné nákresy a rozměření. Potíže vznikly hned na počátku, kdy strážci klenotů o nějakém braní originálu do rukou, měření, pořízení otisků, nechtěli ani slyšet. Dovolili jen z patřičné vzdálenosti korunu nafotografovat ze všech stran a vytvořit náčrty." První pokusy tedy neodpovídaly vůbec originálu. Po více jednáních a návštěvách v Praze došlo k dohodě. „Pak jsme mohli korunu … rozebrat, vyjmout drahé kameny a opravit i jejich původní upevnění, které se … po letech uvolnilo. Největší problém byl při dělení čtyř dílů koruny. Byly spojeny zlatými svorkami, které se musely nahřát, narovnat a pak při kompletaci zpětně ohnout… Náhrada původních kvůli historické hodnotě nebyla dovolena.“ S touto technikou se zde tým setkal poprvé: nikdo netušil, jak kvalitní materiál byl původně užit, v jakém technickém stavu je, zda by spony nepoškodili.

PRÁVĚ MATERIÁL

Komplikace vznikla při zadání kopie samotné koruny. Finance velely užít stříbro, pouze povrch silně pozlatit. S tepelnými disproporcemi při úpravách si ve škole poradili. Problém ale nastal u kamenů: přírodní a v těch samých rozměrech nebyly vůbec, a pokud ano, pak jejich ceny byly závratné. V jednom podniku vyrobit umělé kameny dokázali, jejich vlastnosti barev i lom světla neodpovídaly však originálům. Brusič drahokamů na škole Jiří Haken přišel s nápadem: co takhle skla!? Daly se vyrobit do potřebných parametrů. Dál slova ředitele školy: „Haken pak po mnoha zkouškách ještě dokázal napodobit i kazy jako v originálních kamenech, takže ... zhotovil i povrchové nerovnosti a hrany, napodobil praskliny a upevňovací otvory, … pomocí ohořelých dřívek a popele z cigaret v nich vytvořil kresby, vzniklé nečistotami v přírodním materiálu. Výsledek byl dokonalý a koruna splnila jednu z nejzákladnějších podmínek zadání. Byla na první pohled, a zejména pro laiky, … k nerozeznání od originálu. … Divili se i ´hradní páni´." Turnovská škola dostala později tedy zakázku zhotovit další královské insignie: žezlo a jablko. A za velmi zdařilou realizaci kopie korunovačních klenotů obdržel tým nejedno ocenění. A škola byla pak prezentována na domácích a zahraničních výstavách jako tvůrkyně první kopie korunovačních klenotů vůbec.

DALŠÍ REPLIKY

Kromě první kopie koruny vznikly další čtyři. Korunovační klenoty byly poprvé vystaveny roku 1791 v chrámu sv. Víta-v kapli sv. Václava. Ve 20. a 21. století do dnešních dnů celkem čtrnáctkrát. Jejich strážců-držitelů klíčů od schrány s klenoty je sedm. K vystavování existuje zvláštní protokol. – V roce 1993 byla v Čechách vytvořena zmenšená kopie českých klenotů, věnována roku 2007 klenotnici katedrály Panny Marie v Cáchách. Ta skrývá zlatnické poklady středověku, věnované ve 14. století císařem Karel IV. (původně zamýšlel dóm pro místo svého posmrtného odpočinku). Nyní by se Karel IV. obracel v hrobě, kdyby věděl, že u této kopie českých korunovačních klenotů v Cáchách, je popis: „Kopler der Reichskleinodien des Růmischen Reiches Deutscher Nation (Originale in Wien). Geschenk der tschechischen Pilger zur Helligtumsfahrt 2007“ – česky: „Kopie říšských klenotů Římské říše národa německého (originál ve Vídni). Dar českých poutníků ze Svaté cesty 2007“. Správný nápis má být: „Kopie českých korunovačních klenotů (originál na Pražském hradě v katedrále sv. Víta). …“. Vždyť součástí i této zmenšené kopie klenotů je především Svatováclavská koruna, kterou sám Karel IV. nechal vyrobit u pražského zlatníka. A příběh klenotů byl a je navždy spojen s dějinami českého státu a českého národa.

SOUČASNÁ VÝSTAVA

Tvůrcem replik na výstavě v Jablunkově je Jiří Urban, autor jiných významných dobových korun. A také šperků, především pro anglickou královnu Alžbětu II. či kříže pro papeže Pavla II. Repliku korunovačního meče vytvořil zbrojíř Patrick Bárta. Na panelech, vyobrazeními a exponáty je věrně zachyceno období vlády a s ním zobrazeny osudy také všech dvaadvaceti vladařů v průběhu pěti staletí. K nejlákavějším exponátům výstavy patří Řád zlatého rouna i Longinovo kopí, dále kopie slavnostních šatů Marie Terezie i korunovačního pláště Ferdinanda II. A oficiální replika Pražského Jezulátka i ukázky husitských zbraní, faksimile středověkých listin ad. Celou výstavu doplňuje řada originálních exponátů Muzea bible v Jablunkově.

Výstavu je možné navštívit: 6. prosince 2022 – 30. ledna 2023.

K dispozici určitý počet vstupenek: lze objednat prostřednictvím rezervačního systému, telefonicky či osobně v Muzeu bible, pomocí JACKi – jednotlivci i skupina či škola (nad 10 osob). Bez rezervace není na výstavu možný vstup!Otevírací doba je dle rezervací na tuto výstavu.

Více: www.muzeumbible.cz

Olga Szymanská

Fotografie: Replika Českých korunovačních klenotů – web. Muzeum bible Jablunkov

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012