TEXAS - 12. část Sokol v Kristově těle

10 2003 Naši ve světě česky
obálka čísla

Trocha historie

Již v roce 1924 se skupina českých Američanů, kteří přišli do krásného přístavního města v mexickém zálivu s názvem Corpus Christi (přeloženo jako Boží nebo Kristovo tělo) snažila ustavit organizaci pro výstavbu Národního domu. 79 prvních členů organizace, která se přidala k celostátní SPJST (Slovanská podporující jednota státu Texas) se začalo skládat pro deseti dolarech, aby mohli mít vlastní sál pro svá setkání. Byl na pozemku Josefa Kocourka.

V roce 1930 se členové SPJST Lodge 79 připojili k Americkému Sokolu.

Sokol Corpus Christi, organizace, vzdělávací fyzicky i kulturně, byla založena 1. června 1930. Prvními představiteli byli bratři a sestry Jim Kučera, A. Mikula, Louis Dreesler, Frank Malý, Anna Malý, Alois Sacký a čtyři členové rodiny Elznerů: Anton, Frank, Emil, Peter, ale i mnozí další, které zde bohužel nemohu jmenovat. Seznam by byl dlouhý, ale určitě se ocitnou v mé připravované knížce, která bude objemnější než tento seriál (pokud pro ni najdu vydavatele).

Sokol v Corpus Christi je velmi aktivní organizací po celou dobu své více než sedmdesátileté historie. Nejen, že cvičí a vzdělává, ale hlavně v posledních letech zve na návštěvu kulturní soubory i zajímavé jednotlivce z České republiky, navazuje mnohá přátelství a hlavně podporuje věhlas českého dědictví, historie a kultury. Jedním z nejaktivnějších členů v tomto smyslu je právě Jerry Elzner, navržený na cenu Gratias Agit, podpořenou neuvěřitelným množstvím dopisů z ČR i z USA.

Říjen -- českým měsícem ve státě Texas

Hned na tomto místě připomenu, že například jeho zásluhou a jeho trpělivostí psát a rozesílat za své peníze dopisy na všechny světové strany důležitým státním zástupcům, se stal měsíc říjen Českým měsícem státu Texas (Jerry měl na mysli 28. říjen jako vznik svobodného Československa). A jak znám Jerryho energii, nebude dlouho trvat a rozšíří se tato skutečnost na další státy USA... Třeba by se k jeho aktivitě někdo chtěl připojit -- dejte mi vědět...

V Corpus Christi

Cestou domů mi Jerry ukázal, kde je v přístavu České kulturní centrum a večer jsme jeli do Sokola. Konala se tam malá slavnost k uctění nejmladších cvičenců, kteří se zúčastnili sletu v Ennis, kde jsem byla také, jak je psáno dříve.

Ke svému překvapení jsem od starosty Jerryho Sijanského dostala vítací diplom od guvernéra státu a také sokolské tričko Sokola Corpus Christi, které je dodnes jedním z mých nejoblíbenějších.

Seznámila jsem se s nejstarším Sokolem Frantou Sijanským, otcem starosty Jerryho. (Pan František bohužel nedávno zemřel v požehnaném věku, takže jsem byla jednou z mála , kdo s ním v poslední době v pohodě poseděl a trochu popovídal).

Happy birthday

V sobotu před polednem jsme jeli do dalšího českého domu v tomto městě, kde se slavily narozeniny dvou sester, obě měly 86 let, a jedné další dámy, které bylo ještě o trošku více.

Lidé snesli samé dobroty a stůl se prohýbal. Také dárky se rozdávaly a po jídle, které bylo první v pořadí na programu dne (mimo jiné i báječné barbeque), se hromadně zpívalo Happy birthday to you. Kromě toho, že mne Jerry Elzner seznámil se spoustou lidí, na mne také prozradil, že umím zpívat. Byla jsem proto vybrána jako předzpěvačka. Bylo to legrační. Já z Česka a z takové dálky tady předzpěvuju Američanům jejich písničku.

Na druhé farmě

Po dortu a kávě mne Jerry předal paní Lidce Hájkové a ta mne odvezla k sobě domů na okraj města. Jako jedna z mála starousedlíků v C.C. žije a pracuje celý život na farmě. Její syn bydlí poblíž a také farmaří. Ostatní děti už se rozběhly do světa, stejně jako vnoučata. Poslouchám vyprávění o tom, jaká to dřív byla těžká dřina. Bez strojů a bez klimatizace. Všechno se muselo oddřít rukama. Pluh za koněm a oralo se. Teprve, když děti odešly z domu, pořídili si s mužem klimatizaci. Ukazuje mi na televizi a říká: "To v Česku asi nemáte..." Pak se stydlivě omlouvá, když ji vyvádím z omylu. Ona nikdy v zemi svých rodičů nebyla a moc o ní tedy neví. Ale česky trochu mluví a hodně rozumí. Má koníčka vyšívání, plno pěkných věciček v domě je toho důkazem.

"A taky ráda dělám zahrádku, pojďte se podívat" říká, vede mne za dům a ukazuje rukou na pole: "Kukuřice se letos moc neurodilo, je uschlá, ale majza bude dobrá. Poseká se, odveze a prodá." (Tím myslí meiz, krmivo pro dobytek.)

Paní Lidka bydlí vcelku skromně, tak jako byl skromný celý její předchozí život. Ruce má skutečně upracované. Bydlí tu sama, manžel před lety umřel a děti, až na jednoho syna, bydlí v různých státech Ameriky.

(Pokračování příště)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012