Stefan Milkov v Rožnově pod Radhoštěm

červen 2022 Kultura česky

Stefan Milkov, narozen 1955 v Bohumíně, je sochař, malíř, designér a hudebník. 1971–1974 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1976–1982 v Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1987–1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Žije a pracuje v Praze.

Sochařské dílo Stefana Milkova je již od poloviny osmdesátých let důležitou součástí tvůrčího nasazení nově se rodící generace postmoderních umělců. Ještě za studií na UMPRUM se spřátelil s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou a společně v roce 1987 založili výtvarnou skupinu Tvrdohlaví.

Tvorba jedné z žijících legend současné výtvarné scény v České republice je aktuálně představena v Galerii Crears rodiny Kitzbergerových v Rožnově pod Radhoštěm jako výstava průřezová, kde své zastoupení mají práce nejaktuálnější, ale i ty, které vznikaly od let devadesátých století minulého. Pozoruhodnou skutečností, objevující se v práci Stefana Milkova v posledních letech, je aplikace nejnovějších sochařských technologií, jakož i transformace výchozích materiálových, formálních i obsahových řešení.

 

Díla Stefana Milkova, která jsou široké odborné i laické veřejnosti známá jako ikonické projevy sochařské tvorby let devadesátých, doznávají v jeho současné tvorbě nových hmotových a měřítkových výstupů.

 

Vybrané sochařské realizace, které se v průběhu let staly vizuálním kódem nejedné z privátních sbírek doma i v zahraničí, se tak v novém provedení nejen připomínají a zaktuálňují v kontextu nejaktuálnějšího českého, ale i evropského výtvarného umění.

 

Svébytný figurální projev nacházející svůj tvaroslovný fundament ve fantaskních morfologiích komplikované a temné, jakož i hybridní budoucnosti, je jednou z charakteristických tvůrčích prostorových i obrazových realizací Stefana Milkova. Souběžně s ní se propisuje jeho prací i výrazný, v tradici evropského modernismu pevně ukotvený, autorský přístup odkrývající současné myšlení světa jako místa, v němž silným a nebezpečným konkurentem lidského ustrojení je anatomie chladných techno-elementů, jejichž morfologie má široké spektrum tvarové naléhavosti… …extendované buněčně elementárními liniemi až k úběžníkům kvadraticko-kubických bloků fantaskních vehiklů.

 

Každopádně: lépe

než číst a slyšet

je v tomto případě

nepochybně

nutno vidět !!!

 

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012