Uhrančivá krása Architektonů

Olga Szymanská březen 2022 Kultura česky

Uhrančivá krása Architektonů a strojů Jaroslava Róny v DOXu

Výstava Jaroslava Róny v Centru současného umění DOX poprvé představuje málo známou polohu umělcovy tvorby. V souboru plastik s názvem Architektony a stroje ztvárňuje fantaskní architekturu archaickou, mytologickou, orwellovskou i futuristickou. Výstava je pro veřejnost otevřena do 8. května 2022

.Malíř a sochař Jaroslav Róna (*1957) je veřejnosti známý především monumentálními díly ve veřejném prostoru: pomníkem Franze Kafky či Červenou žirafou v Praze, jezdeckou sochou Jošta Lucemburského v Brně nebo Mytickou lodí v Bratislavě. Ve stínu jeho malířské a monumentální sochařské tvorby až dosud zůstávala další klíčová součást jeho díla – nefigurativní skulptury v podobě modelů staveb, krajin a strojů, které vytváří kontinuálně od počátků své umělecké dráhy v polovině 80. let do současnosti. Sám umělec je nazývá architektony. Termín si vypůjčil od ruského malíře a teoretika umění Kazimira Maleviče, který tak označoval své suprematistické architektonické modely. Výstava Architektony a stroje je vůbec první soubornou přehlídkou této linie tvorby Jaroslava Róny, která je na výstavě v Centru současného umění DOX představena téměř ve své úplnosti. „Přitažlivost architektonů vyplývá především z jejich dvojjediné povahy skulptury a modelu, a tedy ze způsobu, jakým aktivují divákovu imaginaci. Jako modely oscilují mezi minulostí a budoucností: společně mohou odkazovat na dystopii i na vizionářskou utopii; mohou představovat archeologické modely dávno zaniklých a zapomenutých civilizací nebo konceptuální studie pro budoucnost. A mohou existovat i v jakési časové smyčce: jako archeologické vykopávky, které pro kohosi v minulosti ztvárňovaly cosi budoucího,“ objasňuje kurátor výstavy Ladislav Kesner.

osa

Foto: ARCHITEKTONY A STROJE – pohled do expozice

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012