ČSÚZ - Zajímavé osobnosti a instituce v řadách ČSÚZ v letech 1928-1939

10 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Za uplynulých 75 let prošel Československý ústav zahraniční mnoha proměnami a jeho členstvo tvořili zajímavé osobnosti a instituce. ČSÚZ byl a je nezávislou, nepolitickou institucí, kde vedle sebe nalezneme osobnosti nejširšího spektra, jak z politického tak společenského světa, instituce státní i soukromé. Ty všechny, které spojoval zájem naplnit a uskutečnit poslání ČSÚZ koordinovat péči a spolupráci v zájmu krajanských komunit za hranicemi našeho státu, věnovat se problémům emigrace a reemigrace.

Členství mělo pět různých forem: činné, přispívající, zakládající, dopisující a čestné. V roce 1939, 1. března, měl ústav 781 členů. Z toho 32 členů zakládajících, 80 přispívajících, 669 činných. Dopisující členství nebylo uděleno. Čestným členem je dnes např. poslední ředitel předválečného Čs. ústavu zahraničního pan JUDr. Jan Sedláček (1908 -- 2000). Mezi zakládajícími členy byli převážně domácí i zahraniční podnikatelé, kteří svými finančními vklady umožňovali financovat činnost ČSÚZ. Byli mezi nimi i drobní mecenáši, jako lékaři, advokáti apod. Kolektivními členy pak byly renomované svazy, spolky a instituce.

Jen namátkou jmenujme některé ze seznamu zakládajících členů: průmyslník Tomáš Baťa ze Zlína, bankovní prezident Tomáš Čapek z New Yorku, guvernér Národní banky čsl. Dr. Vilém Pospíšil z Prahy, Šerif Jan Toman v okrese Cook Chicago USA a například Ústřední svaz čsl. průmyslníků v Praze, Československý národní dům T. G. Masaryka v Sofii, Banka československých legií v Praze, Zemská banka v Praze nebo Orientální ústav v Praze. Mezi přispívajícími členy byli Dr. František Soukup, místopředseda senátu, Dr. Metod Zavoral, opat strahovský, v nejpočetnější skupině činných členů nalezneme významná jména tehdejší doby: Alois Jirásek spisovatel, Dr. P. V. Úlehla, profesor Masarykovy univerzity v Brně, Dr. Petr Zenkl, primátor hl. m. Prahy, Dr. Karel Baxa, předchozí primátor hl. m. Prahy, Václav J. Klofáč, místopředseda Senátu.

Kromě těchto členů měl Čsl. ústav zahraniční mnoho členů nevolených, kteří v orgánech ČSÚZ zastupovali spolupracující státní úřady jako Ministerstvo sociální péče, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo obchodu a živností, Ministerstvo školství a národní osvěty a Ministerstvo zemědělství. Jejich prostřednictvím stát podporoval ústav v jeho činnosti. Takovým členem byl např. i bratr prezidenta republiky Vojta Beneš.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31 Praha 1
Email: krajane@csuzkrajane.cz
WEB: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012