Spolek přátel Bohemia (Bohémia Baráti Kor)

10 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Vážení a milí přátelé!

Chtěli bychom se představit. Náš spolek se jmenuje Bohemia. Jelikož v Maďarsku žije jen několik málo Čechů, nejsme spolkem krajanským, ale spíš spolkem maďarských přátel Čech a Moravy, kteří mají rádi český způsob života a českou kulturu. A samozřejmě i česká jídla a české pivo.

Oficiálně jsme vznikli 3. června 1993 v budínské pivnici Stefl. Na začátku jsme měli 63 členů (platících členské příspěvky), na konci roku 2002 už nás je 480. Většina z nás žije v Budapešti, ale máme přívržence i v maďaských venkovských městech, ba i v Čechách, na Slovensku, v Německu a dokonce i v USA. Zhruba jedno procento z nás jsou rodilí Češi. Scházíme se každou středu večer -- i když ne vždy v plném počtu -- ve výše jmenované pivnici, kde se domlouváme o programu, o různých organizačních záležitostech a také se společně dobře bavíme. Jen málo z nás umí mluvit česky, proto většinou konverzujeme v maďarštině.

Fungujeme jako řádný, úředně registrovaný spolek, takže pořádáme i pravidelné výroční schůze. Kdo by si však myslil, že jsme nějaká suchopárná byrokraticky fungující organizace, ten by se velice mýlil. Naše programy jsou pestré a zajímavé. Každým rokem se scházíme i před Vánocemi, kdy pořádáme předvánoční besedu, a také začátkem každého června, kdy společně oslavujeme své narozeniny. V tomto roce (2003) jsme rozkrájeli a samozřejmě ochutnali dort o deseti svíčkách. Tradičními lze nazvat i naše bály, které pořádáme společně s Českým centrem v Budapešti většinou v únoru každého roku. Hrají na nich kapely z Čech a tančí vždy zhruba asi 200 návštěvníků.

Jednou z našich nejpřitažlivějších akcí jsou výlety do Polska a na Slovensko.

Doplním ještě svou informaci suchými čísly. Aspoň vidíte, že vedeme jako řádný spolek i příslušnou administrativu: Během uplynulých deseti let jsme zorganizovali 550 výletů (tj. 15 000 dnů strávených na cestách), jichž se zúčastnilo 2 200 osob.

Cestování je bezpochyby přitažlivá a příjemná aktivita. Poznáváme sousední státy, jsme zároveň turisté, sportovci a věnujeme se i kultuře. Nejsme však jen jakási cestovní kancelář a kulturou se zabýváme i hlouběji. Za pomoci českého MZV vydáváme dvakrát ročně dvojčíslí reprezentativního časopisu Bohemia, v němž publikujeme nejen zprávy ze života našeho spolku, ale i různé odborné články, například z oblasti historie česko- maďarských vztahů, literární studie, recenze zajímavých českých knih, zajímavosti o vzniku českých měst nebo o českých hradech a zámcích.

Vydáváme i knižní publikace, a to společně s nakladatelstvím Korma, jehož majitelem je László Polgár, jeden z nejaktivnějších členů našeho spolku. Vydali jsme už několik překladů české beletrie do maďarštiny a několik knížek o česko-maďarských historických a literárních vztazích. Připravujeme vydání učebnice českého jazyka a česko-maďarského slovníku sloves. Částečně jsme přispěli k vydání dějin české literatury pro maďarskou veřejnost, které spatřily světlo světa začátkem roku 2003.

Náš předseda Otto Zachár je nejen výborným organizátorem, ale i výborným fotografem, a tak jsme mohli uspořádat v prostorách Českého centra v Budapešti výstavu jeho krásných a zajímavých fotografií malebných zákoutí a historických památek Prahy i jiných českých měst. Tato výstava měla velmi příznivý ohlas a putovala i do Debrecína, Komárna a Košic. Podobně úspěšná byla i výstava sbírky pohlednic zobrazujících Čechy starších dob s názvem Česká historie na pohlednicích. Sběratelem těchto pohlednic je rovněž Otto Zachár, který vlastní i sbírku českých historických map, z nichž bude časem rovněž uspořádána výstava.

Kromě Českého centra máme dobré styky i s Maďarským kulturním střediskem v Praze a se Svazem Maďarů žijících v českých zemích.

Naše činnost je zcela nevýdělečná (non profit). Nikdo z našich aktivistů nepobírá žádnou hmotnou odměnu, ani za články a studie v časopise Bohemia.

Nechci však končit tuto krátkou informační zprávu výše uvedenými údaji o hmotných záležitostech. Nakonec jsem tedy nechala něco více povznášejícího: 28. října 2002 vyznamenalo Velvyslanectví České republiky v Budapešti u příležitosti státního svátku České republiky předsedu spolku Bohemia Ottu Zachára stříbrnou a další dva naše obětavé spolupracovníky Evu Molnárovou a László Polgára bronzovou medailí MZV.

(Pozn. redakce: Článek nám byl poslán do redakce ještě dříve, než bylo Ministrem zahraničních věcí rozhodnuto, že Spolek přátel Bohemia v červnu 2003 dostane ocenění Gratias Agit. Cenu převzala Eva Molnárová . Foto archiv)

Ludmila B. Hanko, Budapešť

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012