CO BY VAŠE DÍTĚ S ADHD CHTĚLO, ABYSTE VĚDĚLI

Eva Střížovská únor 2020 Knihy česky

Autorka Sharon Saline uchopila a rozvíjí téma, které se objevuje v posledních letech dosti často. „Porucha“ zvaná ADHD. Dříve se jí říkalo LMD nebo hyperaktivita apod. Zkrátka jde o děti, které se svým chováním vymykají tzv. normálu, resp. tomu, co na nich dospělí požadují.

Předmluvu ke knize napsala autorka jiné knihy o rodičovství Dr. Laura Markham a velmi pěkně. Zacituji:

„Nejdojemnější v této knize – a pro rodiče také nejužitečnější – je velké množství výpovědí dětí a dospívajících s ADHD… tajnou zdraní je umění naslouchat. Pokud svému dítěti opravdu nasloucháte a umíte se podívat na svět jeho očima, pokud, dítě cítí, že ho vidíte a slyšíte, můžete si vybudovat vztah lásky a soucítění, který vás oba provede těžkými chvílemi.“

Tato kniha není vhodná jen pro rodiče dětí s ADHD, ale pro VŠECHNY RODIČE! A TAKÉ PRO PEDAGOGY, PRO UČITELKY V MATEŘSKÝCH ŠK0LKÁCH A UČITELE VE ŠKOLÁCH NIŽŠÍCH I VYŠŠÍCH TŘÍD!

I když je v knize odborné vysvětlení o jakou „poruchu“ se jedná a je to doloženo i grafickým znázorněním mozku apod., osobně mne označení porucha příliš nepřesvědčuje. Každé dítě si přináší na svět řadu charakteristických a svérázných rysů.  A zaplaťpánbu za to. Přece nechceme být všichni stejní?

A samozřejmě ke každému dítěti je třeba přistupovat citlivě a individuálně. Tím nemyslím rozmazlování, děti potřebují pochopit řád a mít určité mantinely chování. Ale hlavně potřebují hodně lásky.

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012