Stalo se – děje se, lidé se brání jedům v přírodě.

Marina Hofmanová (Hužvárová) červenec 2019 Aktuality česky

Už se zdálo, že navzdory všem ekologickým malérům, všemu žvanění o ochraně životního prostředí a podobným proklamacím o nezbytnosti chránit půdu a vodu, si ještě pěkně „posolíme“ Česko jedem. Potravní řetězec by nám se státním svolením doplnilo ministerstvo zemědělství o „potravní doplněk“ Stutox II.

 

Po této baště by prvoplánově měli mřít přemnožení hraboši, ale je zcela nasnadě, že by to následně „slízli“ i jejich přirození nepřátelé, tedy všichni, kdo si na hraboších v přírodě pochutnávají (je mezi nimi například spousta chráněných druhů ptáků).

A světe div se, naštvaná společnost se mění ve společnost občanskou!

Když Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je podřízen Ministerstvu zemědělství ČR, povolil plošně sypat do polí jed, vzbouřili se ekologové, zoologové i prostí lidé. Své rozhořčení dali najevo natolik důrazně, až to příslušné státní úředníky zarazilo. Zatím se tedy plošné trávení hrabošů volně sypanými otrávenými granulemi neděje. Faktem ovšem je, že se hraboši v polích skutečně nebývale přemnožili a působí obrovské škody. A tak se povede debata na nejvyšší úrovni, tentokrát se jí už ale zúčastní i zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělských nevládních organizací a také například ornitologů.

 

Vůči povolení k aplikaci jedu do volné přírody se vyjádřila v prohlášení mj. Česká společnost pro ekologii, která zdůrazňuje, že rozhodnutí povolit plošné hubení hrabošů jedem Stutox II na bázi fosfidu zinečnatého je v přímém rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí a nebylo konzultováno s odborníky v ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí.

Celé prohlášení, které zveřejnila na svém webu Přírodovědecká fakulta UK, si můžete přečíst zde.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012