ČESKÁ TRILOGIE

Eva Střížovská srpen 2019 Knihy česky

Milena Šeborová

Česká trilogie

Vězenkyní Hitlera i Gottwalda

 

Otřesný příběh bezpráví a surovosti nacistů i komunistů je jeden z mnoha tisíců, které už byly mnohokrát popsány. Ale každý příběh je originální tak jako každý člověk. Milena byla velmi statečná mladá žena. Začátkem hitlerovské hrůzy se zapojila do odboje spolu se svým snoubencem Andrém. Pomáhala dr. Vladimíru Krajinovi. Její snoubenec byl začátkem války popraven, ale o tom se Milena dozvěděla až v roce 1945, po strastiplném úniku z nacistického tábora Ravensbruck, kde prožila válečná léta.

Po šťastném návratu domů, kde se uchýlila do rodiny svého bratra, se musela léčit. Koncentrační tábor na jejím těle zanechal stopy. Poté se opět setkala s dr. Krajinou, který ji nabídl místo sekretářky. Byl generálním tajemníkem strany Národně socialistické. Hlavou obnovené Čs. republiky, zmenšené o Podkarpatskou Rus byl Edvard Beneš.

Brzy se však situace politicky změnila k horšímu, což je vypsáno v kapitole Rudé gestapo a rudá justice. Milena se už v v táboře Ravensbruck měla možnost seznámit se s členkami komunistické strany, takže si nedělala žádné iluze. Dokonce při dramatickém návratu do Československa, kdy se Milena jako schopná organizátorka ujala řešení všech nastálých problémů (pokoušeli se dostat z Německa po lodi a museli se střetávat se sovětským velením), se jí pokusily lživě u sovětů obvinit. Když jim pak hrozilo vyhoštění z lodi, moc se Mileně omlouvaly, ale svou nenávist ke svobodně myslící ženě si jen schovaly na pozdější dobu.

Po komunistickém převratu dr. Krajina uprchl do zahraničí a Milena byla poslána do vězení. Odseděla si pět let. Jak v nacistickém, tak i v komunistickém vězení se snažila pomáhat jiným odsouzeným, i když ona sama znovu zažívala bití a další zhoršení zdravotního stavu.

Po skončení trestu byla vypovězena z Prahy do pohraničí, kde žila se svým manželem v nuzných podmínkách. Po několika marných pokusech (sledována StB) se jí až v roce 1958 podařilo přes Berlín uprchnout na Západ, kde se setkala se svým také uprchlým bratrem a s přáteli.

Vydala ACADEMIA.

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012