Ze sokolského světa - Sokolská výročí 2003

9 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Před 65 lety 30. 9. 1938 ztratila Česká obec sokolská po mnichovském diktátu v odtržených částech pohraničí 548 jednot:

v Němci zabraném pohraničí Čech a Moravy to bylo 455 jednot (120 sokoloven, 232 cvičišť, 133 jiných objektů),

na Maďary odtrženém území Slovenska šlo o 49 jednot (9 sokoloven, 20 cvičišť, 15 jiných objektů),

na Poláky obsazeném Těšínsku 44 jednot (8 sokoloven, 20 cvičišť, 15 jiných objektů). Celkem tedy 548 jednot, 137 sokoloven, 272 cvičišť a 163 jiných objektů.

* Před 10 lety 28. 9. 1993 zemřel v USA první náčelník Ústředí čsl. sokolstva v zahraničí br. Ota Karásek. Po komunistickém puči v roce 1948 odešel do exilu, nejprve do Vídně, kde byl cvičitelem, posléze župním náčelníkem. Z Vídně přešel opět ve funkci náčelníka do pařížské jednoty, v roce 1951 byl povolán do funkce cvičitele AOS v USA. V roce 1959 byl zvolen prvním náčelníkem Ústředí a stal se blízkým spolupracovníkem s. Provazníkové. V této funkci řídil slet Ústředí ve Vídni 1962, v roce 1964 vedl cvičitelskou školu Ústředí ve Švýcarsku. V USA současně působil v krajanských spolcích v Chicagu, kde se později usadil. Účastnil se všech sletů zahraničního Sokola v Evropě i v Kanadě, sletu v Paříži již s početnou účastí z obnovené ČOS ve vlasti. Na XVIII. sletu AOS v Chicagu se setkal s výpravou ČOS a živě se zajímal o přípravu XII. všesokolského sletu v Praze 1994, kam se též chystal. Velmi se těšil z návratu svobody a demokracie ve vlasti. Bohužel těžká, nevyléčitelná nemoc jej sklátila, jeho vysílené srdce se zastavilo. Mateřská jednota Sokol v Praze VII na něj touto cestou rovněž vzpomíná.

* Před 100 lety 27. 12. 1903 se narodil mistr světa v nářaďovém tělocviku Jan Gajdoš, člen Sokola Brno I (viz ČD 12/97). Zemřel 19. 11. 1945 v nedožitých 42 letech na následky věznění v koncentračních táborech za sokolskou odbojovou činnost. V 21 letech byl poprvé zařazen do družstva ČOS pro Olympijské hry v Paříži (1924), po účasti v řadě mezinárodních závodů přispěl družstvu ČOS ke stříbrné medaili na OH v Amsterodamu (1928), 1935 potřetí za sebou získal titul přeborníka ČOS. Na OH 1936 v Berlíně odsunuli straničtí rozhodčí družstvo ČOS v čele s Hudcem a Gajdošem až na 4. místo. V roce 1938 dobyl "Žanek" Gajdoš oslnivého vítězství na mistrovství světa v nářaďovém tělocviku v rámci X. všesokolského sletu. Závod se zákeřnou chorobou jeho zdraví podlomené koncentračními tábory však prohrálo. Memoriál Jana Gajdoše ve sportovní gymnastice, pořádaný Sokolem Brno I, je trvalou vzpomínkou na ve své době pravděpodobně nejvšestrannějšího gymnastu světa.

* Před 95 lety 2. 2. 1908 byl ustaven Svaz Slovanského Sokolstva. Starostou Svazu byl zvolen starosta ČOS dr. Josef Scheiner, náčelníkem dr. Jindřich Vaníček, náčelník ČOS. Založení Svazu bylo výsledkem neutuchajících snah, které rakouské úřady vytrvale potlačovaly. První průlom učiněn 13. 11. 1904 založením České obce sokolské, do něhož se začlenily sokolské jednoty v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Dolních Rakousích. Druhým daleko významnějším úspěchem bylo ustavení Svazu Slovanského Sokolstva 1908 v Praze. Sdružily se v něm ČOS, Zviazek polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich v Austryi, Hrvatski sokolski savez, Slovenska sokolska sveza, Župa Fruškogorská, Dušan Silni, Župa Bosensko-Hercegovská, Zveza bolgarskih Junakov. Mnohonárodní říše Rakousko-Uherská tak zažila další otřes své násilně udržované celistvosti, který posléze vedl k jejímu konečnému rozpadu v říjnu 1918.

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012