NEJKRÁNĚJŠÍ KRAJINA

duben 2019 Kultura česky

Okny krásné frýdecké Městské knihovny s jejím geniem loci dopadá světlo na stupně dřevěných schodů. Proto do jejích prostor nyní

Olga SZYMANSKÁ umístila svou výstavu KRAJINA SRDCE. Proč?

 

Autorka dobře ví, že vznik krajiny souvisí od nepaměti s počátky Země.

Že krajinu Beskyd vždy utvářel kámen, který jí dodal neopakovatelný ráz.

A prožila-li první roky svého života v Čeladné-Podolankach u hory Smrk, autorka--fotografka pro základ výstavy zvolila snímky zdejší beskydské krajiny KAMENE. A protože ví, že na kámen působí VODA a DŘEVO,

v dalších snímcích představuje oba přírodní elementy, jak dotvářejí výraz kamenné tváře zdější krajiny.

A ví-li zároveň, že s historií krajiny je spojena historie člověka, že on zde dokázal kameni najít důstojné místo stánku, vodě a dřevu roli dobrých pomocníků a tím jim dodat význam pro svůj úděl a život--dodala autorka svým fotografiím v krajině kamene-vody-dřeva sjednocující prvek: SVĚTLO. Se snahou chápat jeho tajemství, tajemnou sílu a posvátnost,

k nimž je člověk odjakživa přitahován. A zároveň chápat vlastní život jako pouť krajinou své duše: s balvany prožitků, omílanou dešti a bouřemi zkušeností, přesto jdoucí za světlem vlastního poznání.

Autorka--básnířka zde fotografie propojila se svými básněmi. Především

ze sbírky RYTINY, neboť jejich obsahy odpovídají názvu, vystihujícímu život a úděl člověka Beskyd. Tím podává velmi autentickou výpověď.

V krásném dialogu fotografie a poesie tvůrkyně osobitým pohledem prokazuje - jako již mnohokrát - sílu své výpovědi a hloubku poetiky.

S velkou pokorou k přírodě a k odkazu předků, s hlubokou úctou a vírou

k lidství a v to, co nás daleko přesahuje.

 

Často si nad fotografiemi a básnickými sbírkami Olgy Szymanské říkám:

"Umět tvořit tak, jak tvoří životní poesii Ona!"

 

 

Stanislav Liška

duben 2019

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012