ČESKÝ TRAMPING

Eva Střížovská duben 2019 Knihy česky

Český tramping v časech formování a rozmachu

Autoři Jan Mareš, Jan Randák, Jan Krško, Jan Špringl se zaměřili na historii fenoménu českého trampingu, čímž připomínají i kus historie Československa. Tramping byl především hnutím cesty za svobodou, i když se mu přisuzovaly mnohé různé nálepky od politických až po sexuální.

Tramping vznikal postupně hned od začátku nové republiky roku 1918, kdy začínali vyrážet do přírody především mladí lidé a to na víkendy. Především pod stan cestou vláčkem motoráčkem z pražského Braníka či Vršovic k řekám Vltavě, Sázavě a Berounce. Časem si začali stavět boudičky, chatičky i zakládat trampské osady. U táboropvých ohňů se zpívaly při kytaře písničky, v osadách se budovala hřiště, hrál se volejbal, jezdilo se v řece na kánojích. Byla to romantika, ale vznikala i svébytná kultura a životní styl. Později se částečně přidala i komerce. Vycházely zpěvníky trampských písní, trampské časopisy apod.

Autoři si opravdu dali pečlivou práci s procházením mnohých písemných materiálů, za což jim patří obdiv. V knize jsou kapitoly Významné trampské oblasti v českých zemích, Český tramping na Slovensku a Podkarpatské Rusi, tramping jako politikum,Tramping ve filmu a na divadle, trampové ve sportu a mnohé další. Nechybí ani rejstřík názvů osad a campů.

Není divu, že toto svobodomyslné hnutí, které nebylo omezováno žádnými oficiálními pravidly, bylo trnem v oku všem totalitám O zákazy se pokoušeli mocní ouřadové už v první republice, viz např. Lex Kubát, ale opravdový zákaz přišel až s Hitlerem a poté s komunismem.

Na nádraží v Braníku se to např. v padesátých a šedesátých letech hemžilo policisty. Kontrolovali občanky, a kdo ji neměl, nesměl do vlaku nastoupit. Zažila jsem to jako mladá holka-rebelka na vlastní kůži, když jsme jezdili s partou na Medník. Do chatičky, kterou si na skále nad Sázavou postavila moje babička, nazývaná babička Lenny. I můj tatínek byl tramp a koncem padesátých let si postavil boudičku-chatičku v lese nad Slapskou přehradou. Jezdím tam dodnes a snažím se ji opravovat a udržovat jako místo, kde svého tátu jasně vidím. A vůbec mne nerozčilují okolní „paďourské“ chaty-vily, postavené v pozdějších dobách. Takový je vývoj, nedá se zastavit, i když v tomto případě je to škoda. Tramping je dnes již menšinovou záležitostí. Ale díky němu jsme obohaceni o mnohé krásné trampské písničky……

VYDALO NAKL. ACADEMIA V EDCI PRVNÍ REPUBLIKA.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012