Benefice ve prospěch autistů pod patronací Marty Kubišové

duben 2019 Aktuality česky

Ačkoli celosvětově neustále roste počet dětí přicházejících na svět s postižením autismem (PAS), někdy nazývaným „postižením 21. století“, nebyla tomu u nás donedávna věnována téměř žádná soustavná pozornost a péče ze strany státu.


Autismus představuje velmi různorodou poruchu sociální interakce a komunikace způsobenou vrozenou odlišností ve fungování mozku. Postižení se chovají i myslí „jinak“. Už sám název poruchy označuje jakousi osamocenost, stav opuštěnosti, uvěznění ve vlastním světě. Autista neumí způsobem „obvyklým a očekávaným“ reagovat na běžné situace. Avšak v některých oblastech mohou autisté výrazně převyšovat běžnou populaci, třeba ve vědách, umění nebo jazycích. Autisty byli třeba Mozart nebo Einstein.

 

Paleta autistických projevů je rozrůzněna od stavů mentální retardace, epileptických stavů, kombinovaných smyslových a tělesných poruch až po stavy geniality v určitém oboru doprovázené zpravidla nějakým podivínstvím a výrazně rozdílným sociálním chováním. Někteří postižení nemohou zůstat ani chvíli bez pomoci a dozoru, u jiných je porucha za běžných životních okolností sotva patrná. Autismus je v současnosti jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která může až ničivě zasahovat své okolí. Zatímco sociálně vyspělé státy mají péči o autisty zakotvenu v soustavách státní zdravotní a sociální péče, u nás se teprve začíná o této problematice mluvit.

 

Zatím se u nás nejvýznamnější (i když velmi omezené) podpory autistům dostává od nestátních a neziskových organizací.

Dvě z nich, o. s. ADVENTOR a Dobrý skutek, z. s., pořádají ve středu 17. dubna 2019 od 19:00 hodin benefiční večer, který se koná v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici, Starém Městě, Praze 1 pod patronací zpěvačky Marty Kubišové a pod záštitou starosty Prahy 1 Pavla Čižinského.

Na programu je koncert, v němž vystoupí i autističtí a další umělci. V průběhu večera se uskuteční aukce obrazů od umělců postižených autismem.

Účast je potřeba potvrdit na promotym@promotympraha.cz, nebo telefonicky na 774 169 111. Výtěžek akce bude věnován ve prospěch dvou dětských táborů a na stavební úpravy (izolace proti vlhkosti) terapeutické suterénní místnosti o. s. ADVENTOR.

/aeg/

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012