Johann Wolfgang Goethe a jeho stopy u nás

Anna Sobotková březen 2019 Dějiny česky

 

Johann Wolfgang Goethe je považován za největší osobnost německé literatury své doby. Všestranný tvůrce – vědec, teoretik, dramatik, básník. Jeho hlavní inspirace pramenila z německé lidové i orientální poezie. Na datum 22. března připadlo výročí jeho úmrtí.

Goethe se narodil 28. srpna 1749 v rodině advokáta, císařského rady. Místem jeho narození se stal Frankfurt nad Mohanem. Po vzoru otce zprvu začal studovat práva v Lipsku. Během tohoto období začal psát drobné povídky. Jeho studium přerušila vážná nemoc (chrlení krve), ale doma se uzdravil a studium dokončil. Během studia se díky Herderovi seznámil se Shakespearema s autobiografickou kronikou středověkého rytíře. Z této kroniky čerpal při hledání látky pro drama z roku 1771. To už byl známý jako člen hnutí Sturmund Drang. Kniha Utrpení mladého Werthera se stala evropským hitem a ovlivnila celou mladou generaci.  Po přečtení knihy přibývalo přívrženců Goetheho, ale také sebevražd mladých mužů. Kniha byla pro mladou generaci natolik sugestivní, že mnoho mladých mužů řešilo svůj osobní život stejně jako hlavní hrdina knihy. Nastala tzv. „Wertherovská horečka“, která podnítila mnoho bouřlivých diskuzí o právu na sebevraždu.  V roce 1775 byl Goethe pozván na dvůr sasko-výmarského vévody Karla Augusta. To znamenalo konec jeho sympatií s hnutím. Roku 1776 se stal tajným legačním radou ve vévodově kabinetu.

Román generace hnutí je vykládán jako pokračování a radikalizace sentimentálního románu. Obrovský úspěch románu nespočíval v jednotné recepci. Reprezentanti osvícenství reagovali na román velice negativně, neboť v něm spatřovali zpochybnění didaktické úlohy literatury. Vyšla dokonce i satira pod jménem Radosti mladého Werthera.Pozitivní vnímání románu vedlo i k ovlivnění oblékání mladých mužů, kteří se ztotožňovali s hlavní postavou a po jejím vzoru nosili modrý frak a žlutou vestu.

Malou zajímavostí je, že od roku 1770 do roku 1790 vzrostl počet píšících autorů v německy mluvících zemích na sedm tisíc spisovatelů. Goethe často a rád cestoval do českých lázní. Jeho stopy najdeme v Teplicích, Karlových Varecha v Mariánských Lázních. Právě s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi je spjatoi jeho poslední velké citové vzplanutí. Ve věku 74 let se zamiloval do sotva devatenáctileté dívky Ulriky. Po zjištění, že ona jeho city neopětuje z lázní odjel a do Čech se už nikdy nevrátil. Konec života tak zasvětil jen psaní a práci na druhém díle Fausta.

Anna Sobotková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012