Nový system

únor 2019 Ohlasy a názory česky

V Evropě a na americkém kontinentu – všude dominují státy označující se a všeobecně označovány jako demokracie. Avšak Demokracie – tj. vláda lidu – je systém vybudovaný a udržovaný všeobecným konsensem obyvatel dotyčného státu. Naproti tomu nyní existující tzv. demokracie jsou založeny na politických stranách, z nichž každá prosazuje zájmy a požadavky pouze určité kategorie občanů, nikoli všech občanů. Vláda politických stran proto nikdy nemůže být demokracie.

Lidé na Západě užto tu a tam začínají chápat, ale alespoň dvou stran, které se střídají u moci je dosud velkou většinou jako demokracie chápána. Češi, z důvodu staletí útisku, kterému se mohli účinně bránit jen svým důmyslem, myslím došli v chápání demokracie nejdále, ale podobné chápání se vynořuje např. i v Polsku. S představiteli polského hnutí měla česká skupina před několika lety kontakt. Dva polští představitelé se též zúčastnili naší konference v Praze.

V Čechách existují nejméně 3 velmi dobré návrhy demokratické ústavy. Nejdůkladnější je. myslím, návrh Ing. Trinkewitze.

Který byl přeložen do angličtiny a má být uveřejněn.

Jak já to vidím, skutečná demokracie musí být postavena na množství jednomandátových volebních obvodů - v ČR snad kolem stovky – bez návaznosti na politické strany. Každý reprezentant zvolený v takovém obvodu bude mít lepší znalost problémů ve svém okolí, a pohledem zdola i celostátních a nadnárodních, pokud se přímo dotýkají jej. Se svým reprezentantem může být internetem každý reprezentant kdykoli ve styku.Reprezentant může být kdykoli odvolán. vysloví-li se pro to většina občanů v příslušném obvodu.

Češi mají příliš malou sebedůvěru. Neprávem!!! Připomínám, že již r.1998 jsme v Příbrami uspořádali mezinárodní konferenci o přímé demokracii – podle výroku jednoho z účastníků – bývalého amerického senátora a kandidáta na amerického prezidenta – to byla první taková konference v dějinách lidstva. Účastníci přijeli za všech světadílů kromě Afriky. Na tento směr bychom měli navázat!

Návrh hesla:     VLÁDA POLITICKÝCH STRAN NENÍ DEMOKRACIE!

Prosím o komentáře

Se srdečným pozdravem

Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012