Odešel neúnavný propagátor České republiky

leden 2019 Aktuality česky

JUDr. Milan KANTOR narozen 25. 2. 1925 ve Vídni, zemřel 6. 1. 2019 v Melbourne

Významný exilový pracovník, neúnavný propagátor České republiky v Austrálii, generální honorární konzul v Melbourne, prestižní právník, milovník života, elegán a báječný člověk plný humoru opustil 6. 1. 2019 tento svět. Měl jsem tu čest se s ním několikrát setkat. Bylo to obohacení, na které se nezapomíná.

V září 1949, ihned po promoci, z politických důvodů opustil republiku a téhož roku se usadil v Austrálii. Začátky nebyly jednoduché. První dva roky pracoval v továrně. Osobní těžká zkušenost jej nasměrovala k pomoci české komunitě. Učil uprchlíky anglicky, pomáhal jim v jednání s místními úřady, s opatřováním zaměstnání a poskytl řadě z nich přechodné bydlení ve svém domově. Posléze se stal úspěšným právníkem, oženil se s dívkou z vážené rodiny Anne Murdochovu, sestrou Ruperta Murdocha, tiskového magnáta, s níž založil početnou rodinu. Na svou vlast nikdy nezapomínal. Více než 20 let podporoval celoaustralský český čtrnáctideník Hlas domova. V roce 1968 se v australských sdělovacích prostředcích účastnil diskusí o Pražském jaru a nezákonnosti sovětské invaze. Byl správcem úspěšného Fondu pro československé uprchlíky.

Porážka nenáviděného komunistického režimu neznamenala ukončení jeho pomoci československé komunitě v Austrálii. Z jeho iniciativy byly roku 1999 pod dozorem australského daňového úřadu zřízeny dva dobročinné fondy. Kulturní fond (Sokol Arts Fund) mající za cíl podporovat a propagovat českou kulturu. Jedinou podmínkou poskytnutí podpory je doložený vztah akce k ČR. Druhý fond (Sokol Special Accommodation Fund) byl určen k výstavbě bytových jednotek pro starší a osamělé občany českého původu. Domov je vystaven v sousedství Sokola Melbourne a je hojně využíván.

V roce 1991 byl Milan Kantor jmenován honorárním konzulem Československa a později generálním honorárním konzulem České republiky. Sám jako honorární úředník platí nájem v prestižní budově na Collins Street v centru Melbourne a provoz úřadu o třech lidech. V roce 2002 bylo Milanu Kantorovi uděleno ocenění Ministerstva zahraničních věcí ČR Gratias agit za propagaci České republiky ve světě.

28. října 2007 byl prezidentem Václavem Klausem vyznamenán medailí Za zásluhy I. stupně.

Dovolte mně osobní humornou vzpomínku na jednoho z nejbohatších Čechů žijících v zahraničí. Byl jsem jím pozván na oběd do prestižního pánského klubu v Melbourne. Když jsem si vybíral předkrm, rozhodl jsem se pro ústřice. Báječně mně poradil: „Když si vezmete malou porci, šest ústřic, dají vám jich sedm. Když si dáte velkou porci, dvanáct ústřic, dostanete jich třináct. Dejte si tedy dvě malé porce.“

Vážený a milý Milana Kantore, nikdy na Vás nezapomenu a nikdy na Vás nezapomenou všichni, kteří se s Vámi setkali, všichni, kterým jste tak nezištně pomohl a celá Česká republika, kterou jste tak báječně propagoval v zahraničí. Čest vaší památce.

Tomáš Grulich

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012