VIZIONÁŘSKÁ DÍLA

Olga Szymanská leden 2019 Kultura česky

VIZIONÁŘSKÁ DÍLA

Rosany De Montfort

 

"Její obrazy byly popsány jako ´díla vizionáře´. Z pohledu neo-surrealistky se jí podařilo fascinovat sběratele umění po celém světě" (z textu na webu autorky).

 

DOMOV

Malířka, sochařka a designérka Rosana De Montfort se narodila roku 1973 v Ostravě v umělecké rodině. Obklopena předními kulturními a tvůrčími osobnostmi regionu, včetně pozdějších učitelů a vzorů, například K. Žaluda, J. (Giorgia) Stejskala, V. Boudníkové-Špánové, D. Loyda, J. Domitera a dalších. Od raného dětství zkoušela zachycovat okolní svět z vnitřní potřeby projevit tak svou jemně narcistickou povahu a uplatnit zároveň výtvarný talent. Ve čtyřech letech si troufla na malbu ve stylu 3D, v šesti dokázala zachytit kresby budov i s jejich štukatérskými detaily. Ve čtrnácti zaplnila domácí prostor vlastními malbami a sochami. Technikou především akrylu, oleje, tužky, tuší, uhlem začala vytvářet díla ve stylu neo-surrealismu či chiaroscuro. K jednotlivým objektům se vrací a upravuje je. Stále ji okouzlují práce C. Santose, S. DaLuze, H. Bosche, S. Dalího, P. Rubense a dalších.

 

ZAHRANIČÍ

Trvalé přesídlení do Velké Britanie (od roku 1991) umožnilo autorce uplatnit široký tvůrčí potenciál. Současná početná klientela je důkazem zastoupení její tvorby v mnoha soukromých sbírkách: nejnovější gigantická malba "LEAP OF FAITH" byla nedávno prodána sběrateli do Austrálie. A její díla zdobí prostory obchodních center a společností mnoha zemí Evropské unie.

Přirozený rozhled ji pomohl rozvíjet výtvarný styl o nové moderní techniky: kromě 3D umění je to street art kulisa, graffiti. Také se uplatnila v hudební produkci pro britské televizní kanály, především Channel U, BBC Channel 4 a Lion TV. Umožnění dostat se do samého kreativního srdce Londýna přinesla umělkyni možnost výstav, nabídky a objednávky ze sféry hudební. V současnosti žije Rosana střídavě ve Velké Britanii a v České republice.

 

TVORBA

V obrazech a kresbách je pro ni nejdůležitější poselství. Není omezena technikou, stylem, barvou, užívá široké škály malířských nástrojů. Dokáže ztvárnit kresbu jako umělec 17. století i jako moderní autor, dílu surrealistickému či realistickému dodat lehkost, tahy špachtlí mu dodat dynamiku a odlehčit těžké technické objekty. Malbou může navodit pocit tísně a zároveň hlubokého klidu. Její vize, plné fantazie, však působí rozporuplně pouze zdánlivě: nejpodstatnější je zde přirozený proces zrození a zániku. Při užití malířské techniky abstrakce i šerosvitu, s letitými výtvarnými znalostmi dociluje autorka výsledného neo-surrealistického pojetí. Má na kontě desítky výstav samostatných a společných doma i po celém světě, před sebou řadu nasmlouvaných výstav pro české a zahraniční publikum.

 

NAPLNĚNÍ

Díla Rosany De Montfort jsou ve sbírkách států Evropské unie, USA, v Austráli, Hongkongu, Rusku. Ve firmách SAATCHI ART v New Yorku a Singulart v Londýně. Ve Velké Británii a v České Republice pořádá pracovní setkání. Pro prace z posledního období má v rodné zemi renovovanou nemovitost z 18. století. Zvládnutí deseti jazyků (šesti na úrovni mateřštiny) ji dává možnost zúčastňovat se velmi aktivně charitativních projektů na evropské úrovni, dále v USA získala ocenění od města San Francisca a také z Bílého Domu.

V současnosti autorkou tvořená série obrazů REVELATIONS zachycuje biblické události, a to z pohledu nevěřící osoby. Nese však v sobě velmi silné a hluboké poselství pokorného přijetí toho, co nás převyšuje. Vyvolá-li koncepcí a dramatickým nábojem svých děl malířka rozruch v uměleckém světě, bude to zajisté dobře. Vždyť dobré výtvarné dílo tento úkol má.

A výtvarné dílo Rosany De Montfort tuto úlohu naplňuje vrchovatě.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012