Publikace OSMAŠEDESÁTÝ OČIMA TŘÍ GENERACÍ

Marina Hofmanová (Hužvárová) prosinec 2018 Dějiny česky

Na reformním dění onoho rušného, činorodého období plného nadějí, později nepřesně nazývaného Pražské jaro, se před půlstoletím aktivně podíleli žurnalisté, kteří se dnes sdružují v příznačně nazvaném Klubu novinářů Pražského jara při Syndikátu novinářů ČR.


Protože jim dlouhodobě vadilo, že se v médiích stále připomínají pouze události krátce před a po neblahém 21. srpnu bez kontextu s někdejším občanským (nikoliv jen stranickým) usilováním o demokratizaci společnosti, rozhodli se tuto mezeru zaplnit.

 

Výsledkem jejich dvouletého úsilí je historicko-vědní publikace Osmašedesátý očima tří generací, v níž čtenáři naleznou některé z tehdejších myšlenek, názorů, dobové atmosféry a různorodého dění. K pestrosti této nové kolektivní monografie přispívá výběr autorů, kdy pamětníky zaznamenávaných událostí doplňuje vhled mladých badatelů. To vše by však nebylo možné bez precizní a bezesporu vědecky pojaté práce hlavní editorky Jarmily Lakosilové. Publikaci, která je primárně určena pro potřeby Syndikátu novinářů ČR, kde je též k dispozici, doplňují ukázky dobových fotografií a karikatur, nechybí ani rejstřík.

 

Způsob, jakým se měla publikace zrodit, konzultovala Jarmila Lakosilová v samém počátku s profesorem Robertem Kvačkem, zkušeným popularizátorem historických témat. Odpověděl takto: Rok 68 potřebuje připomínat, je zapomínán přirozeně, jak slábne paměť a odcházejí aktéři, a také uměle, aby „nepřekážel“. Je rovněž terčem jednostranností, které se ho snaží dehonestovat.

 

Na vzniku uvedené monografie se mimo autorů jednotlivých kapitol podílela ediční rada v čele se syndikem Adamem Černým. Ten ve své předmluvě mj. zdůrazňuje: Návraty k osmašedesátému, k nimž chce přispět tato kolektivní monografie, nemohou pominout důležité rysy, které i po půlstoletí přesahují dobový kontext. Jedním z nich je sice potlačovaná, ale nepotlačitelná touha společnosti po svobodě i ochota rozpoznat a napravovat vlastní chyby a omyly, což v případě Pražského jara znamená rozlišit, čím vyniklo, ale též připustit a popsat jeho limity.

 

Ačkoli v jedné knize nelze obsáhnout celou širokou problematiku Pražského jara, autorský tým věří, že příspěvky, ať již odborné, jejichž autory jsou nejčastěji historici, nebo publicistické, obohatí poznání čtenářů a pomohou jim při hledání nových souvislostí.

 

Marina Hofmanová

Publikaci si můžete stáhnout zde.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012