O LIDECH V BESKYDECH

Olga Szymanská listopad 2018 Knihy česky

NOVÁ KNIHA

O LIDECH V BESKYDECH

 

Vyšla další kniha "O LIDECH V BESKYDECH a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech III". Nevybočuje z řady knih o lidech v Beskydech svou velikostí, krásnou obálkou, rozsahem pěti set stran na kvalitním papíru, stovkou fotografií, jmenným rejstříkem i cenou. Ani tím, že vznikala pouhý rok!

 

V za někdy dojímavých kapitolách objevíme mnohé příběhy a životní osudy, které doplňují čjímavých,b a barevné snímky z doby dřívější, nedávné i současné.

Například na pět set vrcholů Beskyd nalezl v mapách L. Merenda, který většinu z nich  dobyl, a tak reportážemi z cest a fotografiemi k nim je doslovně zmapoval. Rozhovor s biskupem Lobkowiczem přináší vyprávění, jak se stavělo čeladenské náměstí. Z pera historika Muzea Beskyd P. Juřáka se dozvíme, kdo že byli Žaarové. F. Chasák z Nové Vsi přináší pestrou ságu o svém rodu.

V knize je přes čtyřicet medailónů významných osobností oblasti, významem daleko přesahujících region i hranice naší země. Například kdo všechno křtil roku 1931 se sochařem Albínem Poláškem, působícím v Americe, jeho sochu Radegasta, umístěného dnes na cestě z Pusteven na bájnou horu Radhošť. Patrioti a milovníci poznají krásu přírodních snímků R. Janoty, J. Konečného, O. Malka, P. Pazdírka, L. Podoláka, S. Slovákové. Vzácnou květenu v záběrech manželů Holubových z Ostravy. Ocení téměř neznámé snímky A. Krzemieně stejně jako ty, prodchnuté milostí a vstřícností M. Vaculové. Upoutají je historické črty F. Vašíčka z Bašky. Poválečný život ve Starých Hamrech ve vzpomínkách M. Zelenkové. Básně A. Adamové a S. Šimečkové. Reportáž o přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka v červnu 2018 na lázeňském náměstí Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Dozvíme se zde o Jedinečný Šmajstrlův pohankový mlýn ve Frenštátu pod Radhoštěm. O zakladateli obce Pražmo. Jak to bylo se železárnami v Čeladné a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Mnohé o malířích Beskyd a vydavatelích beskydských pohlednic. A jak se automobil Tatra dostal roku 1928 až na nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Že zrovna první likér "Lyssa hora" vyráběl H. Low z Koloreda. A že byl Petr Bezruč ve věži smrti. O počátcích proslulého lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm. O Slezských Lurdech. A mnohé další čtivé črty a vyprávění. Vše v doplnění Pohádek zpod Lysé hory.

 

Kniha byla slavnostně pokřtěna na konci listopadu v Čeladné - s překvapením.

Klasicky byl knižní titul pokřtěn muži, kteří jsou výrobci (nebo žijí blízko výrobců) různých beskydských likérů, například P. Lukšou (starostou-Čeladná), J. Bajgarem (ředitelem BRC-Čeladná) J. Jančurou (fotograf), K. Lecian (varhaník) a dalšími. Překvapením však bylo, že se tentokrát do rituálu křtu vložily i dámy, oděné v „dress code“ první republiky a knihu uvedly do života místními prvorepublikovými likéry Hermanna Löwa z Koloreda, například A. Adamová (BRC) J. Komendová (BRC), P. Zemaníková (milovnice Beskyd).

A protože si letos připomínáme sté výročí vzniku republiky, byl tento akt doprovázen hudbou dvacátých a třicátých let LAM Trio (L. Kokesch, A. Nitra M. Holub). Lašskou hymnu zapěl lašský král Zdeňa Viluš I. Chrabry (Z. Krulikovský) s princeznou za asistence královského likérníka L. Pastorka. Vystoupila oblíbená dětská cimbálová muzika Ondřejníček z Kunčic pod Ondřejníkem, vedená K. Niklovou. Další hosté, například J. Strnadel (Frenštát pod Radhoštěm) pronesl zdravici, O. Szymanská (básnířka) připravila tento článek.

Praví-li se, že nová kniha této řady je (úplně) poslední, nechce se tomu věřit. Vždyť je v Beskydech tolik krásných míst a s nimi spojených lidí, jejichž příběhy stojí za to, aby byly zaznamenány.

 

Knihu lze objednat na adrese Okrašlovací spolek Rozhledna-739 12 Čeladná 42

ondrejnikrozhledna@seznam.cz

Také zde či v recepci Beskydského rehabilitačnho centra v Čeladné je možné koupit i předešlé knihy O lidech v Beskydech I. a II., Životodárné údolí-Od Lázní Skalka až po Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné 1902-2017. A pravděpodobně si některé tituly vyžádají dotisk.

 

Na fotografii:

Lašský král Zdeňa Viluš I. Chrabry s princeznou a královským likerníkem křtí knihu

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012