Kateřinská zábava

listopad 2018 Naši ve světě česky

Slavit Kateřinskou zábavu je ve Winterthuru dlouholetá záležitost. Ze začátku byly oslavy veliké, že se skoro  účastníci ani nevešli do sálu. Samotné oslavě vždy  předcházela mše svatá, kterou po léta vede nám věřicím krajanům  dobře znamý páter Antonín Špaček.  Poté se hosté přesunuli  do společenské místnosti při faře, kde je bohaté občerstvení a hudba, kterou léta organizovali Antonín a Vlasta Vlčkovi, kteří jak mnoho lidí vzpomene vedli české taneční. Vzpomeneme také na bohaté tomboly a taneční skupinu Folklor 75, která zde tančívala. Jak se  pomalu stavy starých  účastníiků snižují , účast na  Kateřinské zábavě se zmenšuje.Ale i tak je hezké se i v menším počtu sejít s přáteli u dobrého jídla a pití,  zavzpomínat  si při zvuku českých a slovenských lidových  písniček.Letos se hrála i  hudba z filmu Rebelové, dětské písničky a pro Slováky Elán. Děkujeme  hlavní organizátorce Kateřinské zábavy Alici Fricke, která s rodinou manželem Peterem a dcerou Danuškou tuto zábavu léta organizuje, že  krásně nazdobila sál, zhotovila bramborový salát  a upekla různé dobroty.  Rovněž přítomní účastníci jak Češi tak Slováci přiložili ruku k dílu a hostina byla opravdu velkolepá. Ještě jsme si domů odnášeli marmelády, kopr a kdoule, ze kterých jsme pak doma vyraběli kompoty a marmelády.Nálada byla opravdu skvěla a děkujeme jak Alici, tak všem zúčastněným za skvělou atmosféru a   úklid sálu.   V krátkosti o svátku  Svaté Kateřiny z minulosti Jednou do roka 25.11. uznává muž rovno-platnost ženy a postupuje jí svých práv, ba staví se jí  do područí.Podle tradice se jedná o poslední možnou zábavu před klidným adventem.  Svatá Kateřina se stala patronkou učenců, právníků a pedagogů, studentů , univerzit, tiskáren a také věznů, kolářů, mlynářů, přadlen, švadlen a mladých dívek. Je to takový  ,,ženský den´´jest Kateřina.  Od jara ženy šetří peníze, opravuje se prádlo, kupuje se nové a týden před svátkem se ženy sejdou u starosty, nebo jiné vážené osoby a tam se určí, čím má každá žena přispěti.  Z peněz se zaplatí muzika a v den sv. Kateřiny  se pekou koláče povidlové, makové , tvarohové buchty a ženy se předhánějí kdo upeče lépe. Rovněž se pečou husy a kachny. Pro  děvečky a čeledíny byl tento svátek dnem , kdy dostávali mzdu a mohli měnit svůj dvůr. V křesťanství se kult svaté Kateřiny  rozšířil již v 11. století a soustředil se na její mučednictví a mimořádné zázraky, které se jí připisuji. V Čechách byl propagátorem a podporovatelem  jejího kultu Karel IV., který v den jejího svátku 25.11.1332 zvítězil v bitvě u San Felice v severní Itálii. Své vítězství přičítal  Karel ochraně  svaté Kateřiny a jejím oddaným ctitelem byl pak po celý život.Karlova soukromá svatyně v malé věži Karlštejna se později (nikoli za Karlova života) začala nazývat Kaplí svaté Kateřiny. Tak doufejme se přistí rok sejdeme na oslave svaté Kateřiny v hojném počtu opět.

Ivana Dangová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012