OSLAVA 100 LET

říjen 2018 Naši ve světě česky

Oslava 100 let československého státu a 1000 let české státnosti.se konala dne 26. října 2018 v prostorách italské katolické misie v Zurichu.  Oslavu spolupořádaly Beseda Svatopluk Čech, Husův sbor a Česká misie. Oslavy se zúčastnilo plno významných hostů, kteří vystoupili se svými proslovy.

 

Celý večer moderoval Josef Beneš, evengalický farář, člen Besedy Slovan ze Ženevy a hudebně večer zpestřoval Richard Octaviano Kogima hrou českých skladeb na klavír.

 

První proslov měla předsedkyně Besedy Svatopluk Čech Jana Marie Jarolímková, která vyzvedla, kolik překážek museli zakladatelé českého státu zdolat.

 

Josef Beneš zdůraznil, že za svého pobytu v Ženevě vyslovil Masaryk požadavek založení československého státu. Pronesl přednášku v sále Reformace o Janu Husovi a dne 6.7 1915 se dokonce v Ženevě konala demonstrace za vytvoření československého státu.

 

Poté následoval projev vedoucího konzulárního oddělení v Bernu Vladimíra Krňávka, který poděkoval za to, že jsme akci uskutečnili, že pečujeme o české zvyky, i když jsme museli ze země utíkat. Každý den se přesvědčujeme, že Češi jsou vynalézaví, slušní, pracovití a vzdělaní.

Dle hospodářského reitingu stojíme na 11. místě v rámci států EU.  Od roku 1989 se snažíme zlepšovat úroveň státu.

 

Slovenské velvyslanectví zastoupila paní konzulka Petra Franková. Promluvila o vzniku státu a o tom jak nacismus a komunismus měly vliv na kulturu státu. Hovořila o našem klidném rozdělení v roce 1993, což obdivuje celý svět.

 

Předsedkyně Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Majka Cron, připomněla 50 let emigrace, 100 let československé republiky, 1000 let české státnosti.

 

Za Tomáše Glance z Univerzity Zurich, přednesla proslov Jana Marie Jarolímková a sdělila, že 3. 12. 2018 bude na Univerzitě Zurich odhalena deska. Bude to vzkaz vděčnosti studentů, že mohli na této Univerzitě studovat. Vyzdvihla partnerství s Karlovou Univerzitou a touhu, aby za dalších 100 let bylo na co vzpomínat.

 

Následovalo ekumenické zamyšlení pátera Antonína Špačka, který pro nás koná bohoslužby, zúčastňuje se našich různých akcí již 17 let. Ten promluvil o 1. světové válce, jak po ní vznikla nová Evropa. Poté pronesl, že zdraví a život národa jde ruku v ruce s křesťanskou vírou.

 

Farář Husova sboru Jiří Přeček také promluvil o tom, jak válka změnila mapu, kulturní a politickou atmosféru. Poté jsme se všichni jako správní křesťané pomodlili a faráři nám požehnali.

 

Jako kulturní vložku vyplnil kytarista, skladatel a varhaník Bohdan Mikulášek svoji novou skladbou Pro nové Česko.  Zahrál žalm 46.

 

Poděkování za podporu krajanské činnosti a sponzorování časopisu Zpravodaj přijal pan Hubert Petr Pazdera. Vzpomněl na svůj nelehký život, jak vykonával různé práce, jak v roce 1982 pracoval jako Broker, v roce 1983 založil Treuhandburo, až se vypracoval a má nyní úspěšnou, prosperující agenturu. Vyzdvihl, jak si Čechoslováci po roce 1968 vysloužili pověst vzdělaného národa. Ale jsme národ neustálých stěžovatelů, co na vše nadávají, ale musíme pro lepší zítřky něco udělat sami. Mladá generace má již úplně jiné podmínky. Nemusí nelegálně opouštět zem, cestují, získávají zkušenosti. Na závěr řekl, bojujte, šiřte naši kulturu a dobré jméno ĆR.

 

Čestný předseda Jiří Kraus za Besedu Svatopluk Čech vzpomněl poslední akci v Lavatehausu v roce 2013, poděkoval Páteru Špačkovi, že pro české akce zajistil italskou misii a představil následujícího řečníka z Prahy.

 

Hlavní a obsáhlý proslov měl Michal Pehr, historik z Prahy. 100 let československého státu a 1000 let české státnosti. Jakožto historik by se dal poslouchat celé hodiny. Sdělil nám věci, o kterých jistě každý neví. Zavítal mezi nás již potřetí. Často vystupuje v České televizi, dlouhá léta pracoval v Masarykově ústavu.

 

Vznik Československa nazval zázrakem. Přemyslovci, kanonizace Anežky Přemyslovny, činnost našeho odboje, to vše mělo souvislosti.   Po 1. světové válce nastal pád monarchií. Francie neměla zájem na vzniku Československa.  Činnost Československých legií pomohlo vzniku Československa.  Byli jsme nazýváni hýčkané dítě versailského systému. Bylo zde nadšení budovat stát od základu.

Málokdo zná jméno Izidor Zahradník. Tento muž, katolický kněz, aktivní v politice za Agrární stranu se stal poslancem v Parlamentě a u sochy svatého Václava 28.10.2018  vyvolal československý stát.  Informoval z Wilsonova nádraží do celého světa, že vznikl Československý stát. Jednal s rakouskými úředníky a vojáky, aby nezasahovali, hudba hrála v ulicích, aby přehlušila dění.

 

Nejdůležitější muži 28. října byli Antonín Švehla, předseda tři československých vlád, ministr vnitra a později premiér předseda agrární strany, hostivařský statkář.  Alois Rašín, československý politik a ekonom, který pronesl za službu vlasti se neplatí. Vybudoval československou měnu. Byl během války vězněn a z vězení nechtěl odejít, protože neměl dokončenu svoji práci. Propagoval české výrobky a české ovoce.  Další důležitá jména, František Soukup, politik, novinář a publicista.  Jiří Stříbrný československý politik, novinář účastník 1. odboje, majitel bulvárních novin. Vavro Šrobár, slovenský lékař a politik.

 

Po rozdělení republiky v roce 1993 vyzdvihl PH.Dr. Pehr  neobyčejnou životaschopnost naší republiky, sílu našich lidí, po té, co vše prožili. O demokracii musíme neustále bojovat, aby nedošlo k omezení svobody.  Nejdůležitější je princip slušnosti.

 

Nakonec nám paní učitelka Jana Vaňková něco řekla o České škole bez hranic a o novém plánu zřízení Českého centra v Zurichu. V publiku seděly i paní učitelky Marie Mařasová, Dana Nápravníková a ještě další paní učitelka, které před léty učily české děti.

Všichni řečníci dostali malý dárek, symbolický lipový čaj.

 

Poté jsme si zazpívali české písně a následovalo bohaté pohoštění a debata. Akce se zúčastnilo přes 100 hostů a akce se opravdu povedla. Díky všem pořádajícím a zúčastněným.

 

Ivana Dangová

Na obr. Ivana Dangová,  Livio Baldini, Dana Baldini, Jana Cizkova a Vera Wirthen

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012