PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

říjen 2018 Aktuality česky

Dne 8. října se v Tyršově domě konal pietní akt k uctění památky padlých sester a bratrů během tří domácích odbojů za účasti jak předních českých politiků, tak pozůstalých a členů Sokola.

Úvodní slovo  pronesl plk.Mg. Michal Burian,Ph.D. Ing. Hana Moučková  starostka ČOS. Poté vystoupili hosté za všechny jmenuji  paní Senátorka Jitka Seitlová, slovenský velvyslanec, ministr kultury .  Následovalo kladení věnců a květin   v atriu Tyršova domu u pamětních desek. Zvlášt dojemný byl proslov paní Evaldové jejíž otec byl zabit.  Za švýcarské Sokoly se zůčastnili Jana Bachmann, Mark Bachmann a Ivana Dangová. Hradní hudba zahrála Státní hymny Slovenské a České republiky.Závěrečné slovo měl vzdělavatel ČOS, br.doc.RNDr.Zdeněk Mička CSc.Po skončení aktu následovalo pohoštění pro hosty a vystoupení sokolského folklorního souboru Vycpálkovci.Tato akce byla opravdu velmi důstojná a hojně zastoupena.Připomenu  noc ze 7 na 8. Října 1941 , kdy byli před 77 lety gestapem  pozatýkáni sokolští  činovníci z ústředí , žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93% zatčených zaplatilo životem. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabavenPamátným dnem sokolstva  si připomínáme padlé sestry a bratry, kteří ve 156 leté historii Sokola neváhali položit vlastní životy v boji za vlast, svobodu a demokracii. Při pietní vzpomínce 8. října si v letošním výročním roce rovněž připomeneme zásluhu sokolů při vzniku Československé republiky v roce 1918, především jejich strážní hlídky a udržení pořádku po 28, říjnu, tedy v době kdy nová republika neměla ještě vlastní profesionální bezpečnostní složky. Sokolská stráž se i významnou měrou podílela na osvobozování Slovenska v roce 1919.

Ivana Dangová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012