METROPOLITNÍ CHICAGO NĚKDEJŠÍ A NYNĚJŠÍ

Ota Ulč srpen 2018 Dějiny česky

 

Několikrát jsem se na tamější adrese ocitl, aniž bych ale příliš bažil po tamějším pobytu.  Prvním mým kontaktem byl Jozef Lettrich, náměstek předsedy tehdejší predkomunisticke československé vlády, také předseda  tehdy předúnorové  nejsilnějsí slovenské politické strany Demokratické.  Zásluhou komunistického únorového převratu, tento velký představitel demokracie  unikl z bolševických spárů, přesídlil za atlantický oceán, usadil se v americkém Washingtonu. On starý mládenec tak učinil v postorách se svou vlastní sestrou.

Seznámili jsme se zásluhou advokátní firmy, která zastupovala zájmy Gottwaldova komunistického režimu, s velikým zájmem  pro stát shrábnout značné dědictví, jež jakýsi americký  strýc zanechal ve prospěch na Slovensku žijící  dědičce.

V té době  jsem se na Kolumbijské univerzitě v New Yorku potýkal se získáním doktorátu, což se mi tedy povedlo, a  tito washingtonští  advokáti se na mě  obrátili s požadavkem ohodnocení tehdejšího  československého právního pořádku. Tito juristé  moje vyjádření si upravili  podle svých představ, s výsledkem, že jsem se ocitl jako svědek u odvolacího soudu v Chicagu. U téže stolice se jako údajný odborník objevil svědek  - představitel  tehdejšího  československého  konzulátu, který ovšem interpretoval počinání československého právního systému hodně  odlišným způsobem. A dotyčný funkcionář byl rovněž absolventem  téhož ročníku na Karlově univerzitě jako já. Načež posléze byl povýšen do funkce československého velvyslance v Bangladeši se sídlem v hlavním městě málo záviděníhodném.  Jeho kariéra končila s pádem komunistického režimu. Náhodně  jsem se s ním potkal v Praze na zastávce tramvaje na Mírovém náměstí. Někdejší pracovník  s podstatnými estébáckými konexemi, nadále značně veselý.

-      -       -

Americký týdeník  s názvem The Weekly Standard ve svém vydání  5.března 2018,, uveřejnil studii redaktora Josepha Epsteina s názvem "Chicago, Then and Now" a u toho podtitulek  "It is the best of times, it is the worst of time."  Doba nejlepší  a též nejhorší.

Však taková byla doba hodně dávná:  zastřelen byl primátor českeho původu, ač cílem měl být zásah tehdy přítomného prezidenta Franklina Delano Roosevelta.

Město po zásluze zvelebil jeho rodák Al Capone, gangster znamenitý. Po sobě zanechal zřetelné dědictví.  Z textu již zmíněného autora Epsteina se dozvídáme tyto údaje:  v roce 2017 v Chicagu došlo  k zastřelení každou druhou hodinu  a 27 minut,  a k vraždě  každou  dvanáctou  hodinu a 59 minutu.  Celkem  2.936 zasahů, ale přece jen pokrok  v porovnání s rokem 2016, kdy bylo cílů zasaženo 3,658  a zavražděno osob 722.  Většina obětí a pachatelů byli černoši, místem takové činnosti byli  obyvatelé zejména jižní a západní čtvrti Chicaga, příslušníci gangů, známých jako Egyptian Cobras, Blackstone Rangers, the Disciples, the Conservative Vice Lords, mezi mnohými dalšími.  Zpráva  Ministerstva spravedlnosti z roku 2009, obsahovala tvrzení o existenci  100.000 členů gangů z celkového počtu 75 gangů,  fungujících v této metropoli. Kdo že je zejména vinen za takové barbarské výsledky? Chicago má bohatou mordýřskou tradici.  Již v roce 1910  Chicago takto vynikalo  v celé zemi.¨

Ve třicátých letech Irčané  kontrolovali radnici. Edward J,Kelly fungoval jako primátor  od roku 1933 do 1947 a poté ho následoval Martin H. Kennelly a po něm 21 roků Richard I, Daley sloužil. Katolická kultura převládala, zejména  Irčané, Italové a Poláci. Etnická identita a rasa byly tím organizujícím principem v pozadí chicagského sousedství, Řekové, Italové, Poláci, Irčané, Židí, ti všichni si přáli žít mezi svými lidmi. West Rogers  Park byl z 30 procent židovský, když  my jsme se tam stěhovali a poté  West Rogers  se též stal značně jižně asijským - zejména Indové z Mysore a rovněž příliv Tamilů z jihu.

Hyde Park,  sousedství University of Chicago, enkláva intelektuálů, , obklopená  černošským sousedstvím ze tří směrů. Tamějším dlouhodobým rezidentem v Hyde Parku byl  proslulý literát  Saul Bellow, Nobelův laureát v oboru literatury.  Došlo  k poklesu výroby těžkého průmyslu a značný vzrůst  hispánského  živlu.  Chicago ztratilo své druhé místo druhé  největší metropole ve prospěch Los Angeles. V těchto dnech Chicago  je zhruba z jedné třetiny černošské, z další třetiny je hispánské a svou poslední třetinou dosud zůstává bělošskou.. Město teď má 26 černošských oblastí - tam převládají rodiny bez otců,  osob nezaměstnaných , s potomstvem se značným množstvím delinkventů. Zřetelný úpadek  černoškých oblastí.

Černoši si zejména stěžují na upadající kvalitu  svých škol a brutalitu tamější policie.  Era vlády Daley vystřídal Rahm Emanuel, tento relativní  mladík, blízký spolupracovník Baracka Husseie Obamy. Chicago byla jeho původní   mocenskou bází,  která teď po osmiletém fungování v Bílém domě zřetelně pominula.

Pew Trust studie zjistila, že pouze  15% Hispanics a 14% bělochů silně podporují "Black Lives Matter." V letech 2016 a 2017 došlo v Chicagu k téměř 1,500 vraždám. V nynějším  Chicagu to jsou v podstatě dvě metropole.  Jednak prosperující gentrified a grand, a pak ta druhá v úpadku: devastating and despairing. Chicagem  již nyní  dost zřetelně cloumá hnutí donutit primátora Emanuela, aby rezignoval.

Ota Ulč

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012