Darney

srpen 2018 Naši ve světě česky

Francouzský prezident Emmanuel Macron do Darney bohužel nepřijel.

Darney, městečko ležící ve francouzském departementu Vosges, je místem dávných přátelských vztahů mezi naším a francouzským národem.

V sobotu 30. června 2018, v Den ozbrojených sil ČR, v tomto francouzském městečku oslavila francouzská, slovenská a česká politická špička 100. výročí uznání nároků Čechů a Slováků na samostatnost.

Za účasti asi 500 přítomných položili společně Andrej Babiš - český premiér, Peter Pellegrini – slovenský premiér a madame Florence Parly – ministryně obrany Francie 20 věnců pod pomník v místě, které se nazývá „Camp Kléber“. Zde v Darney se před sto lety shromáždilo k přísaze věrnosti nové republice na šest tisíc legionářů. Původní monumentální pomník československo – francouzského přátelství byl zničen Němci v roce 1940. V roce 1968 byl znovu vytvořen jako 20ti metrový kovový šíp mířící k nebesům. V Darney existuje také náměstí TGM a ulice Václava Havla a alej Edvarda Beneše, Celý akt proběhl za vedra dosahujícího 33° Celsia s kulisou vojáků oblečených do historických uniform legionářů – jeden praporečník a jeden francouzský vojak se zhroutili a zkolabovali.

Původně měl být přítomen i francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten svou přítomnost ale tři dny před ceremonií odřekl – politici spekulují, že za neúčastí francouzského prezidenta v Darney by mohla být skryta neshoda v oblasti evropské migrační politiky – i když to samozřejmě není v žádném případě jisté. Nabízí se také další důvod. Asi týden před plánovaným aktem dostal prý pan starosta psaní z Paříže aby své městečko „vylepšil“, aby to odpovídalo důležitosti vysoké návštěvy. Co ale chudák mohl udělat, s nedostatkem peněz bojuje spousta francouzských, měst, městeček a vesnic. Možná mu chtěli připomenout známé historické řešení – Potěmkinovu vesnici.

 

20. 6. 2018 tak politici třech suverénních národů připomněli důležitý okamžik před sto lety, kdy francouzský prezident Raymond Poincaré a francouzský premiér Georges Clemenceau podepsali za účasti budoucího československého ministra zahraničí Edvarda Beneše dekret k vytvoření čs.vojska. Tím vznikl ve Francii 21. a 22. střelecký pluk čs. legionářů.

Tehdejší představitel Francie tímto symbolickým gestem tak uznal právo Čechů a Slováků na samostatný stát a jednotce předal jako dar od města Paříže prapor zhotovený podle návrhu Františka Kupky.

15. listopadu 1918 byla ustavena čs. vláda v čele s Karlem Kramářem a Revoluční národní shromáždění zvolilo Tomáše Garrigua Masaryka prvním československým prezidentem – ten zde také 9. prosince 1918  jako právoplatně zvolená hlava nové Československé republiky, vykonal svou první vojenskou přehlídku.

Darney, ležící ve francouzském departementu Vosges je typickým příkladem přátelských vztahů mezi naším a francouzským národem. Už někdy v XV. století lotrinský vévoda pozval české skláře do okolí Darney. Dnes je v Darney v zámku muzeum, které je plné listin, fotografií, dokumentů a jiných artefaktů, týkajících se nejen historie našich národů. Ředitelem muzea je pan André Poirot, přítel Čechů a Slováků. Ten dostal 6. června 2014 od ministra zahraničních věci ČR Lubomíra Zaorálka vyznamenání Gratias Agit. Muzeum bylo založeno v roce 1938 a v roce 2002 obdrželo darem od České republiky bustu TGM.

Slavnostní akt byl zakončen společným přípitkem, který nabídnul zúčastněným pan starosta  a  jídlem, které bylo obstaráno českou a slovenskou ambasádou.

Ale nejen historie spojuje naše národy. V roce 1985 uzavřelo městečko Darney družbu se Slavkovem u Brna, známým ve Francii pod jménem Austerlitz. Zde porazil 2. prosince 1805 Napoleon I. spojená rakouská a ruská vojska a tím přinutil Rakousko k podepsání bratislavského míru 26.12. 1805. Každý podzim se sejdou v Darney na velkém srazu zájemci o francouzsko – československou historii. Vše je organizované Společností francouzsko- československého přátelství  - L´Association d´amitié franco-tchéco-slovaque, které předsedá pan Regis Belgeri - má za ženu Češku.

 

A tak je Darney krásným symbolem přátelství Francouzů, Čechů a Slováků.

Michal Beránek

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012