PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ MAJÁK

červenec 2018 Aktuality česky

Sdružení Maják nemá zájem na vystěhování klientů H-Systému z jejich domovů a zásadně se nestaví proti jiné skupině klientů H-Systému, kteří byli stejně jako oni podvedeni jednateli H-Systému, konkrétně panem Petrem Smetkou a jeho společníky. Je však nutné si uvědomit, že tito lidé přes družstvo Svatopluk stavěli zcela svévolně bez povolení konkurzního správce a tím byli významně poškozeni ostatní klienti a věřitelé, neboť se snižovala hodnota majetku v konkurzní podstatě. Za svoji činnost jednatelé družstva Svatopluk, Ivan Král a Pavel Středa, byli pravomocně odsouzeni, o personálním a majetkovém napojení Svatopluku na pana Smetku není pochyb. Je zcela prokázané, že družstvo Svatopluk zakládal pan Smetka. Dále je třeba si uvědomit i tu věc, že do Svatopluku ještě dlouho po krachu H-Systému ze zoufalství přispívali i další klienti H-Systému (ne tedy pouze ti bydlící) a nikdy za to nic nedostali, tedy na bydlení 60 rodin přispívali i další věřitelé.

Je třeba však zastavit hysterii kolem této kauzy a uvědomit si, že v této záležitosti zaspal stát a jeho represivní složky. Policie nebyla za 20 let schopna dohledat ani nepatrnou část ze dvou miliard korun, které pan Smetka získal úvěry z bank, převážně Komerční banky (1,2 mld. Kč i s příslušenstvím) a 1 mld. Kč od samotných klientů. Nikdo se např. nestaral o majetkové poměry tehdejších šéfů bank, kteří přispěli k tunelování bank nemravnými společnostmi jako byl H-Systém, a sami se přitom obohacovali. Nikdy se neřešilo, že ztráty zaplatili všichni daňoví poplatníci.

Nechceme zvyšovat napětí mezi samotnými klienty, kteří by měli být na stejné lodi, ale naopak hledat společnou cestu, která by nikomu neubližovala a nezvyšovala nespravedlnost, které bylo na všech klientech bez rozdílu napácháno dost. Jsme pro hledání řešení pro všechny zúčastněné, nemůžeme se ztotožnit s tím, že by byla zvýhodněna pouze úzká skupina klientů H-Systému. Nechceme teď ani poukazovat na velmi neslavnou roli tehdejších politiků, kteří mnohdy velmi intenzivně bránili ve vyšetřování, neboť politická garnitura se z veliké části obměnila a současní politici nemají relevantní informace, proto jejich prohlášení jsou mnohdy „šlápnutím do tmy“ a pouze ubližují tím dalším věřitelům. Z tohoto důvodu by se právě tito politici měli zdržet jakýkoliv prohlášení a uvědomit si, že v současné době hájí skupinu 60 osob proti 950 dalším poškozeným.

Nenavyšujme napětí a pomozte nám hledat peníze a majetek, který pan Smetka zašantročil a který nemíní vydat. Jedná se konkrétně o pozemky v katastru Rabyně, které ačkoli v roce 2000 zabavil státní zástupce, Boris Havel, tak pan Smetka spřátelenými exekucemi tento majetek vyvedl a odklonil ke svým přátelům. Chování pana Smetky již nikdy nikoho nepřekvapí, ale jsme doslova šokováni verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 2, konkrétně soudkyní Danielou Reifovou, která jednání pana Smetky posvětila a pozemky nechala v rukou pachatele. Soudy jsou bohužel mnohdy nakloněni pachatelům trestných činů, neboť oni jsou zpravidla ti, co mají v rukou obrovské nakradené jmění a mohou tak snadněji ovlivňovat rozhodování některých soudců. Lidé justici nevěří a dobré či špatné jméno justice dělají i ti soudci, kteří nadržují pachatelům, což na tomto konkrétním případě je zcela zřejmé. Upozorňujeme tímto na další skandál ve věci H-Systému, která se na nás ostatní klienty chystá a stát opět bezmocně přihlíží, ačkoli i my, ostatní klienti, jsme žádali o pomoc. Kde jsou teď ti politici, kde byli na jaře 2018, kdy soudkyně Reifová bez mrknutí oka přiřkla majetek zpět pachateli? Proč tady politici nekřičeli, proč pan prezident nezvedl výstražně ukazováček? Ačkoli nejvyšší státní zástupce, Pavel Zeman, celý případ znovu vrátil k projednání, a státní zástupce Boris Havel vede vyčerpávající boj s chobotnicí, tak na jaře jmenovaná soudkyně se tvrdě a zcela nekompromisně postavila znovu proti klientům H-Systému a žádná média tomu nevěnovala pozornost. O kolik je méně bolestnější právě tento případ? Proč i tomu se nevěnuje osobně premiér či další politici, kteří vydávají prohlášení v neprospěch ostatních klientů?

Rozsudek nejvyššího soudu poukázal předně na to, že třeba jednat ve prospěch všech klientů H-Systému. Na druhou stranu si však sdružení Maják uvědomuje, že vystěhováním skutečných klientů H-Systému (mezi klienty se schovávají i lidé, kteří klienty H-Systému nikdy nebyli či do H-Systému dali pouze pár desítek tisíc) by vedlo pouze k dalším křivdám, které nikdo ze zúčastněných nechce.

Nehledejme nepřátelé v řadách klientů, neboť nejsou to oni, kdo tuhle situaci zavinili. Hledejme společnou cestu a řešení, které by bylo spravedlivé pro všechny. Označme viníky, kteří 20 let úmyslně kauzu protahují, mluvme o těch, kteří bez skrupulí a jakéhokoli svědomí zvýhodňují i nadále pachatele trestných činů. Hysterie a plamenná vyjádření mnohých politiků značí, že si nikdy nic důsledně nepřečetli o H-Systému, a že by právě teď měli být velmi zdrženliví, aby nepoškodili právě ty, kteří trpělivě 20 let trpělivě čekali na spravedlivé vyrovnání. Čekajících nebydlících rodin je zhruba 950, což je zhruba 15krát více než těch bydlících rodin v Horoměřicích.

 

Vyzýváme tímto k jednání ministra spravedlnosti, aby se věc vyřešila ve prospěch všech klientů.

Za sdružení Maják:

Drunecká, Kodešová, Rozsypal

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012