Tip na výlet

Anna Sobotková srpen 2018 Aktuality česky

Tajuplný ostrov Gotland

 

Švédsko je země mnoha ostrovů, ale existuje jeden, který si zaslouží obzvlášť velkou pozornost. Gotland, v překladu Dobrá země, měří 176 kilometrů a je právem označován jako pokladnice mýtů a záhad. Ostrov je domovem 57 000 obyvatel          a každý rok na něj zavítá přes 800 000 turistů. Gotland leží mimo jihovýchodní pobřeží Švédska, přibližně 180 km od hlavního města. Síť uliček přechází přes zvlněnou krajinu a nabízí mnoho nových zážitků. Člověk se zde poprvé objevil již před 7000 lety. Visby, hlavní město je součástí Světového dědictví, díky unikátnímu středověkému opevnění.

 

Křesťanství do Švédska pronikalo pomalu. V polovině dvanáctého století přešel na křesťanskou víru král Erik IX., ale Švédové se pohanství vzdávali jen velmi pomalu. Velký vliv měl ve středověku také svazek německých obchodních měst hanza, který řídil obchod na většině území severní Evropy. Právě proto možná mnohé návštěvníky překvapí počet kostelů na ostrově. Na Gotlandu stojí devadesát zachovalých budov středověkých kostelů. Fenomén kostelů na ostrově postavených v letech 1100-1350, je ojedinělý, protože od patnáctého století nedocházelo               k stavebnímu vývoji těchto románsko-gotických staveb. Stavby sloužily svému účelu po celá století a k zachování jejich původního vzhledu pomohla i konverze obyvatel k luteránství. Částečně můžeme připustit, že jejich konzervace byla i důsledkem vylidnění některých oblastí ostrova. Hlavní město Visby bylo jedno z nejdůležitějších hanzovních měst na severu Evropy a zůstalo ušetřeno ničivých nájezdů kočovníků. Díky tomu se ale zastavil i jeho vývoj. To vedlo k následné zakonzervovanosti vzhledu města, které je tak zachováno ve své středověké podobě dodnes.  Navzdory severnímu podnebí je Gotland plný stromů, květin a keřů. Lesy dávají houbařům štědrou nadílku hub, včetně vzácných lanýžů, je zde mnoho divokých rostlin a polí vlčích máků, lilií, jeřábů, bobulí a lesních plodů. Daří se tu dubům, břízám i dalším listnatým stromům. Na své si jistě přijdou i milovníci rybaření, neboť Švédsko je známé svými úrodnými jezery plnými ryb. Na nejjižnějším konci ostrova stojí vápencový skalní sloup, kterému se přezdívá Hoburský muž. Na opačném konci ostrova zase leží pláže a vřesoviště pokryté jalovcem. Turisty sem láká také jeden z nejzajímavějších přírodních úkazů světa. Polární záře nebo severní světlo je možné spatřit v průběhu polární noci. Slunce v tomto období prakticky nevychází a celý den    i noc je tma. Pokud máte štěstí, uvidíte na obloze krásnou hru barev zelené                a červené. Skoro každý severský národ měl na tuto fascinující ukázku světel své pověsti a báje, které měly vysvětlit, proč se světla na obloze objevují. Staří Švédové věřili, že se tak děje díky nebeským ohňům, které jsou zažehnuté na severním           a jižním konci světa. Tato báje mimo jiné dokazuje, že Vikingové při svých dlouhých plavbách dopluli až na Antarktidu. Snad nejpoetičtější vysvětlení měli pro tento přírodní úkaz staří Norové. Podle jejich pověstí krajinou jezdí Valkýry, bojovnice na koních. Ty jezdí tak rychle a divoce, že vzduch za nimi září energií. Švédský Gotland je opravdu krásným cílem pro cestovatele a jeho návštěvu můžu s klidným srdcem všem doporučit.

 

 

 

Anna Sobotková

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012