SANTIAGO CALATRAVA

Olga Szymanská červenec 2018 Kultura česky

SANTIAGO CALATRAVA

Art & Architecture

 

Světově uznávaný španělský architekt a výtvarník Santiago Calatrava se v Praze prezentuje samostatnou výstavou Art & Architecture. Dům U Kamenného zvonu vystavuje rozsáhlý výběr z umělcových maleb, architektonických modelů, návrhů, soch a kreseb.

Santiago Calatrava je architekt, stavební inženýr, kreslíř, malíř, sochař. Do jeho škály bravurních architektonických projektů se vedle mnoha předchozích celosvětových realizací řadí nynější tzv. Dubajská věž pro přístav místního zálivu, dopravní terminál Světového obchodního centra v New Yorku či kostel sv. Mikuláše tamtéž. Stejně tak ambiciózní projekt Greenwich Peninsula Place v Londýně. Calatrava obdržel řadu ocenění od předních mezinárodních organizací: od Evropského centra pro architekturu, umění, design a městský rozvoj, od Chicago Athenaeum: Muzea architektury a designu Evropskou cenu za architekturu za rok 2015, od Výboru pro výškové budovy a urbánní prostředí Cenu za mrakodrap Otáčející se torzo ve švédském Malmö, 2015. Během jeho profesní kariéry mu udělilo čestný doktorát přes dvacet prestižních světových univerzit. Santiago Calatrava se narodil ve španělské Valencii a v současné době žije v Curychu a New Yorku. Jeho mosty, kterých navrhl dnes šestašedesátiletý umělec přes čtyřicet, propojují pevninu v Barceloně, Dallasu či Calgary, jeho budovy vítají cestující v New Yorku nebo Bilbau.

 

V uplynulých třiceti letech vytvořil přes tři sta tisíc skic – v průměru tedy za týden na dvě stě. A protože kresba a umělecká práce ve spojení s architekturou jsou pro něj stejně důležité jako dýchání, kreslil přirozeně i při návštěvě Prahy. To, co vnímá kolem sebe, nejdříve v sobě zvnitřňuje, aby to následně kresbou přenesl ven. Pro jeho tvůrčí proces to je stejné jako když se ve východní kultuře opakuje mantra-jedno slovo: podobně v opakování vlastních kreseb vrší se desítky skic, po hodinách práce jiných nežli na počátku. Zda je více umělcem nežli architektem, odpovídá, že architektura sama je velikým uměním, o čemž je z hloubi srdce přesvědčen. Proto se on jako architekt cítí být zároveň umělcem. Zároveň se snaží sloužit celému umění oddaně.

Není náhodné, že navrhl čtyři desítky mostů, ani to, že nejen v nich nalezl a nachází univerzální tvar, do kterého promítl svůj obdiv k lidskému tělu a pohybu. „Když jsem začínal dělat na mostech, poválečná situace v Evropě 50. a 60. let byla velmi specifická. Po druhé světové válce byla většina mostů zničena. Cesty se musely rychle obnovovat, bylo třeba vybudovat novou infrastrukturu. Tím vznikl jasný plán, který dal vzniknout nové subkultuře staveb, které musí být rychle k dispozici. Podobně to bylo s dálnicemi. A to není dobře. Je to úplně jiné myšlení, než když se podíváte na Karlův most. To není jenom most, prostředek, jak propojit jeden břeh s druhým. Tuto funkci plní samozřejmě celá staletí dobře, ale má navíc spoustu přidaných hodnot. Je to brána do města, je to jakýsi otevřený prostor s nádherným výhledem na řeku a na město. Navíc tam jsou sochy, bez kterých by to byl úplně jiný most…

Ve své práci jsem se vždycky snažil ve vší skromnosti o něco podobného. Aby mosty byly něčím víc než jen technickým propojením dvou míst.“ (z rozhovoru z webu).

Výstava je autorovou první ucelenou přehlídkou tvorby, jedinečná vhledem do Calatravova díla a tvůrčího procesu. Prostřednictvím skic a soch můžeme autora poznat jako mistrovského tvůrce. „Výstava je výjimečným pohledem na Calatravovo neustálé hledání unikátní umělecké cesty a na způsob, jakým rozvinul své originální architektonické tvarosloví, velmi vzdálené veškerým konvencím i zavedeným pravidlům jeho doby, a to v jistém smyslu i prostřednictvím sochařství,“ říká kurátorka výstavy Cristina Carrillo de Albornoz. Návštěvníci se na výstavě seznámují s Calatravovým výrazně poetickým architektonickým stylem, jehož nejcharakterističtějším rysem je cit pro pohyb a napětí a jehož hlavním zdrojem inspirace jsou formy a tvary světa přírody a lidské anatomie. Ukazuje a oslavuje autora jako architekta a zároveň jako výrazného sochaře a malíře – v zaměření na všechny polohy, formy, inspirace jeho svébytného tvůrčího procesu.

Instalace představuje umělcovy velkoformátové malby a kinetické a abstraktní sochy spolu s velkolepými architektonickými modely z některých nejznámějších projektů. Včetně dopravního terminálu Světového obchodního centra World Trade Center Transportation Hub v New Yorku, dubajské věže Dubai Tower, jež se má stát nejvyšší stavbou světa, a pavilonem Spojených arabských emirátů pro světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji. Výstava zároveň klade důraz na jeho unikátní estetiku při navrhování staveb mostů a představuje i například přejezd Sharq Crossing, složený ze tří navzájem propojených mostů a dvou podvodních tunelů přetínajících záliv v katarském Dauhá. Dalšími exponáty je několik Calatravových původních skicářů. Přes sto jeho kreseb v největším výběru, jaký byl dosud vystaven, ukazuje, nakolik integrální součástí je kresba a malba v mistrově mnohavrstevném procesu navrhování, při němž se architektonická skica vyvíjí z fáze konceptu v realizaci.

K výstavě vyšel bohatě ilustrovaný doprovodný katalog v pevné vazbě - ke koupi v knihkupectví Domu U Kamenného zvonu.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012