ÚŠKLEBEK STOLETÍ

Olga Szymanská červenec 2018 Kultura česky

JIŘÍ KOLÁŘ

ÚŠKLEBEK STOLETÍ

Národní galerie v Praze představuje při příležitosti padesátého výročí sovětské okupace Československa rozsáhlou výstavu jedné z nejoriginálnějších uměleckých osobností 20. století - Jiřího Koláře. Kolekce šestašedesáti umělcových koláží, mapujících dramatické srpnové události i škála málo známých prací je k vidění v Paláci Kinských v Praze.

Jiří Kolář, který zemřel v srpnu 2002, byl jedním ze stěžejních českých a později i evropských umělců minulého století. Nejprve působil jako básník a člen Skupiny 42, později se přiklonil k výtvarnému umění, které jej proslavilo. Obrazy, reliéfy a objekty tvořil vlastními metodami: roláže, proláže, muchláže, chiasmáže, asambláže, auto- či antikoláže. Od 60. let uskutečnil přes 300 výstav, například v roce 1978 mu jako prvnímu Čechovi samostatnou přehlídku děl uspořádalo Guggenheimovo muzeum v New Yorku. Kolář byl jedním z prvních signatářů Charty 77, jako odpůrce komunistického režimu byl donucen k odchodu. Emigroval koncem 70. let a v nepřítomnosti byl odsouzen k vězení a ztrátě veškerého majetku. Usadil se v Paříži, kde roku 1980 získal občanství.

 

„Výstava si dala za úkol představit Koláře jako silnou osobnost břitce komentující svoji dobu. V rámci osmi kapitol dává možnost porozumět otevřenosti a radikálnosti jeho tvorby, v níž se mísí syrové svědectví o krizi hodnot s experimentálním dědictvím avantgardy,“ uvádí historička umění Marie Klimešová, jedna z kurátorek výstavy.

Výstava Jiří Kolář: Úšklebek století, které dala název stejnojmenná koláž z roku 1961, je svědectvím jak o uměleckém vývoji, tak historii 20. století. „Kolářovo dílo hovoří o hrozivém experimentu s lidským duchem během válek, diktatur, likvidaci lidských bytostí, jejich důstojnosti i touhy žít,“ říká Milena Kalinovská, ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a druhá z kurátorek výstavy.

 

Básně, koláže, deníky

V roce 1950 napsal sbírku Prometheova játra, která pro něj později znamenala několikaměsíční věznění. Jeho básně, divadelní hry a texty začaly být publikovány v politickém uvolnění let šedesátých, kdy autor mohl vystavovat svou výtvarnou tvorbu. Když se začal na přelomu padesátých a šedesátých let koláží zabývat, čerpal materiál především z publikací - reprodukcí děl ze sbírek Národní galerie. Hodnoty tzv. národního pokladu podroboval výtvarné revizi, která však byla tehdy pro českou veřejnost málo pochopitelná. „Pro výtvarného autodidakta byla práce s fotografiemi, respektive reprodukcemi, přirozenou volbou,“  vysvětluje Marie Klimešová.

Nedílnou součástí Kolářovy celoživotní tvorby byla její deníková forma. Četné koláže mají přesně uvedený čas svého vzniku. Z tohoto hlediska zaujímají velmi významné místo rozsáhlé kolážové Týdeníky z let 1967, 1968, 1970. V době, kdy Jiří Kolář vytvářel svůj Týdeník 1968, se ho bytostně dotýkaly dramatické události otřásající Československem.

„V průběhu tohoto roku zpracovával množství materiálu, ať už šlo o novinové články, oznámení, díla starých mistrů i současných umělců, upomínky či pozvánky, nebo jeho vlastní texty a další nalezené písemnosti. Cyklus každotýdenních koláží sestává ze šedesáti šesti samostatně existujících a prezentovaných stran. Mnohé se skládají z několika vrstev svědčících o síle událostí v daném týdnu či konkrétním dni,“ dodává Milena Kalinovská.

 

Úšklebek století

Takto nazvaná výstava v paláci Kinských představuje přes dvěstě Kolářových prací z jeho pozůstalosti, z tuzemských i zahraničních sbírek, včetně norimberského Neues Museum, odkud byl zapůjčen i zmíněný Týdeník 1968. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se s celým spektrem umělcových koláží, včetně prostorové koláže Na začátku bylo slovo (1969), tvořené technikou tzv. chiasmáže.

Stejný název nepublikace k výstavě, vydané Národní galerií. Jejím záměrem je především poukázat na naléhavost přístupu Jiřího Koláře ke světu, který prožíval, a k umění, kterého si vážil. Vedle textů Marie Klimešové a Mileny Kalinovské obsahuje více než sto reprodukcí málo známých či zcela neznámých prací různých tvůrčích období a výtvarných postupů, rozdělených do osmi kapitol včetně ukázek z proslulého cyklu Týdeník 1968. Publikaci vybavenou kompletním anglickým překladem dále doplňuje soupis vystavených prací, biografické údaje a výběrová bibliografie.

 

Jiří Kolář: Úšklebek století - výstava do 2. 9. 2018 v Paláci Kinských. Architekti: Josef Pleskot a Norbert Schmidt, grafici: Robert Jansa a Petr Bosák. Je součástí oslav k připomenutí významných výročí roku 2018 spojených s českou státností.

 

osa

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012