SLOVO NA ČERVENEC

Eva Střížovská červenec 2018 Slovo redakce česky

Jak jsem si zoufala při konci Stalo se, tak už jsem se ale začala těšit na zítřek. Jdu vítat Sokolský průvod. A doufám, že nebudu sama. Kromě Mariny, Heleny, Lilky, Marcely, s kterými budeme mít stanoviště u Národního divadla, se pak uvidím u Rudolfina s Hankou, žijící jinak v Brazílii a s mnoha dalšími přáteli ze světa. Těším se na vlajky Sokol Austrálie a Sokol USA a další báječné lidi, pod vlajkami pochodující. Sokolské události budou celý týden a po nich následuje několikadenní Kongres společnosti pro vědy a umění. Já věřím, že většina čtenářů tuto chvályhodnou československou, ale i světovou organizaci, založenou před mnoha a mnoha lety v USA, zná. Já sama jsem v ní činná již asi dvacet let a často jsem o ní psala. Jen pro připomenutí – vzpomínám na svůj  článek z roku 1999. To jsem jela busem přes půl Ameriky z New Yorku na Kongres do Iowy.  Byla to báječná setkání s chytrými lidmi z domova i ze světa. Měla jsem tam také svou přednášku, ale hlavní proslov měl prezident Václav Havel. Byl skutečně moc dobrý. Jako první představitel naší republiky hovořil o tom, jak jsou krajané pro nás důležití, děkoval jim za to, že šíří dobré jméno naší země do světa, vysvětloval a omlouval, že ne všechno se u nás už dobře povedlo, děkoval jim za podporu apod. Když jsem se potom dostala k počítači, hledala jsem, co o tom napsaly naše noviny. A byla jsem jak opařená. „Prezident Václav Havel odjel do USA na přátelskou návštěvu. Na letišti ho přivítal Joe Ventura.“ To bylo všechno.

I další Kongresy a Konference SVU (vždy jedna v USA a další rok v ČR nebo v SR) byly naším tiskem téměř zcela opomíjeny. Sem tam se objevil v tisku nějaký rozhovor s vysokým činitelem, jako např. s prof. Mílou Rechcíglem, dlouholetým předsedou SVU, a také byla časem ustanovena česká pobočka v Praze při akademii věd. Ta každoročně uděluje ceny zasloužilým vědců a umělcům i jiným osobnostem.

Také bude zasedat Stálá komise Senátu pro krajany, jejíž jsem členkou, ale nezúčastním se, protože zrovna v té době budu mít svou přednášku na půdě Metropolitní univerzity. Ale zúčastní se zahraniční členové komise, kteří budou v Praze kvůli sletu nebo kvůli SVU.

A možná jsem vám zapomněla sdělit, že konečně po letech snahy Senátu, ale také po žádostech krajanů  byl ustanoven při Ministerstvu zahraničí útvar, který se potřebami krajanů míní zabývat. Má název Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která je koordinačním orgánem na úrovni centrální státní správy.  Správu webových stránek provádí pracoviště oddělení zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV. Jeho kontaktní e-mailová adresa je zkz@mzv.cz.

Čili – děje se mnoho dobrých věcí v tom měsíci červenci, na které se těším.

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012