Zázrak se nekoná

7-8 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Záhy po referendu vyšel v polské mutaci časopisu Newsweek pod tímto titulkem článek, který demytologisuje veškeré klady vstupu do Evropské unie. Stojí za povšimnutí, že se nejedná o jediný takový text, v některých jiných časopisech a denících se po referendu náhle objevily články, jejichž tón, na rozdíl od období před referendem, již není tak huráoptimistický.

Text z Newsweeku začíná mocným úderem: "Euroskeptici měli pravdu. Polsko čeká pět velmi těžkých let. Nečekejme okamžité změny a zlepšení. Nežli bude lépe, musí být hůř."

Autor, Stanisław Zunderlich, vytýká politikům přetvářku a lež. V zájmu úspěchu referenda totiž vykouřili dýmku míru a ve věci integrace odložili veškeré spory. Treuga Dei pokoj boží však v tomto případě podporoval lež. Mír je hezké slovo, ale v politice má obvykle příchuť přetvářky, tvrdí Zunderlich. Podle něho euronadšenci se bojí diskuse o detailech, protože ví, že v nejbližším období šance Polska na úspěch je mizivá. "Málokdo má odvahu mluvit pravdu: Polsko vstupuje do unie nepřipravené."

O charakteru kampaně předcházející všelidové hlasování autor Newsweeku píše: "Namísto abychom debatovali o možnostech a nebezpečích, které nese vstup Polska do Společenství, vypouštěli jsme balónky pomalované evropskými barvami, zpívali jsme evropskou hymnu a poslouchali fráze. Horší je však to, že v průběhu masivní prounijní propagandy se používaly formulace viditelně lživé. President Kwaśniewski mnohokráte opakoval, že integrace s Unií způsobí to, že Polsko dosáhne pětiprocentní hospodářský růst, díky čemu zmizí problém nezaměstnanosti. Nikdo z oposice se však Kwaśniewskému nevysmál bylo by to totiž porušení Treuga Dei pokoje božího."

V další části článku se píše o stavu polského státu, kde na realisaci čeká celá řada nutných a přitom bolestných reforem. Ty jen zhorší situaci běžných obyvatel, kteří očekávají, že se vstupem se zvětší sociální výdaje státu. Opak bude pravdou.

Autor nemilosrdně vyvrací tolik používané příklady zlepšení situace po vstupu Irska, Řecka či Portugalska. Tyto argumenty jsou čtenářům AAAWebPages známé, není nutno je uvádět.

Je zarážející, že Newsweek takový text vytiskl až po referendu, do té doby byl totiž nepokrytě proevropský.

Vladimír Petrilák, 12.6.2003

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012