Je třeba zapojit občany

květen 2018 Ohlasy a názory česky

Ti, kdo sledují dění ve světě, by měli být čím dál tím více znepokojeni směrem, kterým se ubírá vývoj v oblasti ekologie i narůstání společenských a vojenských konfliktů na této planetě. V tak zvaných  demokraciíchˇ se dělají pokusy tyto problémy řešit, ale pouze v rámci existujících systémů, kde řízení je svěřeno politickým stranám nebo organizacím na stranách různými způsoby napojených nebo závislých. Je na čase, abychom si uvědomili, že řízení společnosti politickými stranami není a nikdy nemůže být skutečnou demokracií.

Po dlouhou dobu bylo řízení státu, krajů a obcí stranami jediným způsobem, jak alespoň částečně zapojit občany do rozhodovacích procesů. V době, kdy občané jsou čím dále tím lépe a rychleji, hlavně díky internetu informováni o důležitých otázkách a procesech, je řízení společenských celků stranami stále více zastaralé a v rozporu se skutečnými potřebami státu, krajů a obcí, o jejichž řízení se strany ve volbách ucházejí.

Každá strana se snaží upřednostňovat a uspokojovat hlavně úzké zájmy té společenské vrstvy, z které se nejvíce rekrutují její voliči, a to i na úkor společnosti jako celku. Při tom skupinové zájmy, většinou krátkodobé, nevyhnutelně v některých oblastech kolidují s dlouhodobými zájmy celé společnosti. Malý rozhled velké většiny voličů při tom vede k tomu, že ty krátkodobé skupinové zájmy jsou mnohem zřejmější, při čemž mají tendenci důležitost dlouhodobých zájmů zastírat nebo překrucovat.

Většina lidí žijících na této planetě si neuvědomuje rostoucí hrozby, kterým v ranném jednadvacátém století čelíme a na které upozorňují vědci západního světa:

Zhoršování životního prostředí způsobované vypouštěním jedovatých odpadů do přírody, včetně oceánů, a drancování omezených přírodních zdrojů

Nebezpečí rozpoutání jaderné války nedorozumněním nebo úmyslně polovičními šílenci okupujícími některé z nejdůležitějších mocenských pozic

Nebezpečí rozpoutání jaderné války náhodou

Překročí-li některé z těchto hrozeb určitou kritickou hranici, mohlo by to vést i k vyhlazení druhu homo sapiens na zeměkouli. Toto jsou globální hrozby, kterým je třeba čelit spoluprací rozumných lidí celého světa.  Naproti tomu systémy opírající se o politické strany jsou založeny na konfliktech mezi hlavními vrstvami uvnitř států, vrstvami reprezentovanými mocichtivými politiky, jejichž cílem není zabezpečení mírového soužití a spolupráce všech, nebo většiny občanů v celé společnosti, nýbrž uspokojování vlastního hladu po moci a bohatství.

Vláda politických stran je systém vzniklý na relativně nízkém stupni společenského vývoje, systém, který vystřídal vládu dědičné aristokracie a jako takový byl samozřejmě ve své době pokrokem. Dnes, v době internetu a jiných způsobů komunikace, umožňujících kterémukoli občanu získat relevantní informace o čemkoli, je vláda politických stran čím dále tím více zastaralá. A nejen to – je rostoucím nebezpečím pro společnost, protože předáci stran, aby nalákali co nejvíce voličů, jim slibují výhody, mnohdy na úkor společnosti jako celku. Jsou vědci, kteří uvažují o riziku zhroucení naší civilizace, ke kterému může vláda stran vést. Proto musí být co nejdříve odstraněna a nahražena systémem skutečné demokracie. Za tím účelem musí být přijata nová, občanská ústava. V ČR jsou veřejnosti předkládány 3 návrhy Občanské ústavy, z nichž nejlepší je, podle mého názoru, návrh předložený Ing.Trinkewitzem. ( Viz jeho web.)

Občané!

Nastartujme hnutí s cílem protlačit referendum o návrhu Občanské Ústavy! Možná, že Češi budou v tomto směru první na světě, ale na tom nezáleží. Důležité je, aby s tím někdo začal!!!

Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012