Objektivní?

7-8 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

...Dle mého názoru byly televizní informace, úvahy a komentáře neúplné, nevyvážené a tendenční. Nebylo možno si udělat objektivní obraz. Upozorňoval jsem na to, že když to neprojde, ta to bude mezinárodní ostuda, protože ČR byla od zástupců EU jako první z těch deseti navrhovaných pro vstup.. Mělo by to důsledky v opětném zaostávání a v hospodářské izolovanosti. Pak by měli podobné potíže ve všech bodech, ve kterých by se chtěli připojit a museli by to také, jako Švýcaři, jednotlivě vyjednávat se všemi partnery. Proč toto např. nikdo neřekl? Na příští vstup by museli sedm, nebo více let čekat. To také nikdo neřekl. Naštěstí to vyšlo, i když výsledek se mi nezdál pravdivý...

J. N., Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012