P r o t e s t u j i

Vladimír Kříž 4 2018 Aktuality česky

Nechci a nemohu se smířit s tím, že komunisté,kteří by měli být vděční všem občanům této země za to, že nezakázali po pádu nelidského totalitního režimu jejich činnost, tak jak se to stalo po válce německé NSDAP, neskončilo z mně dosti nepochopitelných důvodů další působení této zcela totalitní strany v české politice a tím i vlivu na obyvatele a celou zemi. Je to kuriozita, jakou tady v Evropě bychom našli málokde. A snad i nikde. Protože tato strana podivných dinosaurů se nikdy dost důrazně nedistancovala od politiky, kterou prováděla od násilného puče v roce 1948 . Tito šílenci vraždili po uchopení moci nejen své odpůrce, ale likvidovali i kněze a dokonce své členy - viz procesy se Slánským a pod. My s trochu starším datem narození je samozřejmě známe a známe i jejich zločiny, které si nic nezadaly s těmi nacistickými v letech druhé světové války. Teď komunisté s hroší kůží opět zavětřili a ucítili možnost znovu se dostat nějakým způsobem k moci- snad přes slabošského premiéra, který by jim to mohl lehce umožnit za sliby podpory a možnosti prosadit své. Čekali na to hodně dlouho a snažili se o to, aby neprovokovali příliš brzy ty, kteří museli před komunistickým terorem uprchnout a také ty, kteří v něm museli dlouhá léta žít. Pokud vím, bývalý prezident Václav Havel prohlásil nedlouho před smrtí, že pokládá za velkou chybu svého života, že neprosadil po roce 1989 naprostý zákaz zločinné a zavrženíhodné - jak říká zákon- komunistické strany. Té strany, která se chopila pučem moci v roce 1948 a která by v nové podobě znovu chtěla nestydatě ovládat naši vlast. Za jakoukoli cenu. A teď je na nás, abychom to této zločinecké komunistické mafii znovu nedovolili. Nemohu mluvit za jiné. Ale za sebe se vším důrazem protestuji. Protestuji proti tomu,aby tato totalitní strana znovu ovlivňovala politiku naší země a aby ovlivňovala mladé,kteří hrůzy komunistického režimu nezažili , aby vůbec mohla mluvit do politiky našeho státu a jsem s těmi, kteří to nechtějí dovolit. Protestuji.

Vladimír Kříž, Spisovatel a publicista

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012