MUMIE SVĚTA

Olga Szymanská 4 2018 Kultura česky

Záhada Burnsovy sbírky, zmenšené hlavy bojovníků, vzhled inckých mumií - to a mnohem více i s originálním výletem do dávné minulosti objeví milovníci historie, rodiny s dětmi, jednotlivci na výstavišti v Holešovicích na výstavě Mumie světa.

 

Na více než dvou tisících metrech čtverečních procházejí historií, sahající do doby daleko před naším letopočtem. Nahlédnou do života lidí z různých dějinných epoch a světových oblastí, včetně Evropy, Jižní Ameriky, starověkého Egypta. Seznámí se s tajemstvími o kulturách a civilizacích dávno minulých. Dozvědí se více o pohřebních rituálech jihoamerických indiánů či o zapomenutých uchovaných tělech šlechticů. A to prostřednictvím originálních mumií a artefaktů, zapůjčených ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Jde o největší a nejucelenější sbírku mumií, svým rozsahem, historickou a vědeckou hodnotou výjimečnou. Provází ji audiovizuální záznamy a bohatý textový materiál.

 

Kdo - Odkud

Pro mumie posloužili znešení členové panovnických rodů, oběti krvavých rituálů či přemožení nepřátelé. Zvláštní kategorii mají mumie, které vznikly přírodní cestou, tj. běžní lidé, kteří se v době své smrti zcela náhodně dostali do příhodných přírodních podmínek, které jejich tělo uchovaly. Ve starém Egyptě se mumifikace těl zemřelých stala vědním oborem. Indiáni v Peru a v jiných částech Ameriky dokázali využívat přírodních podmínek k zachování těla svých blízkých. V Evropě k uchování tel mrtvých mnohdy stačily jen podmínky podzemních krypt a smola z dřevěných rakví. Zcela zvláštní kategorií mumií jsou lidé či zvířata, kteří uvízli v rašeliništích, kde zvláštní složení jejich těla mumifikovala.

 

Exponáty

Vůbec poprvé na našem území spatříme unikátní mumie z Egypta, jižní Ameriky a Evropy, které odhalují svůj vlastní příběh. Mezi nejzajímavější patří německý šlechtic Baron Von Holz: z utajené rodinné krypty hradu ze 14. století, obut do nejlepších kožených bot. Mumie z Vácu: mladá rodina z maďarského města Vác, která zemřela na tuberkulózu. Burnsova sbírka: série lékařsky vyrobených mumií používaných k výuce anatomie na počátku 19. století. Nebo egyptský kněz Nes-Hor: se zjištěnou artritidou a zlomenou levou kyčlí. Egyptské mumie zvířat, včetně sokola, ryby, psa a mláděte krokodýla: vytvořených jako doprovod na věčnost členy královské rodiny. MUMAB: dokonalé napodobení původní egyptské mumifikace, provedené lékaři na lidském těle poprvé za 2800 let.

 

Odkaz

Současné vědecké metody využívající forenzní metody a nejnovější technologie, například analýza DNA a podobně, přináší navíc o mnoha mumiích zcela nečekané informace. V expozici se nedozvídáme pouze podrobně o jejich zraněních, patrných na jejich kostech, ale také informace, co jedli, jakými chorobami trpěli, o jejich příbuzenských svazcích. V neposlední řadě odkud a kam migrovali. Jde o jedinečný odkaz o dávno zaniklém světě, jehož ozvěny ve formě genetického fondu či smrtících bakterií ovlivňují také náš život v současnosti. Velmi zajímavým doplněním expozice je část věnována mumiím z českého území. Návštěvníci jsou informováni o historii mumifikace, ale i o aktivitách našich domácích archeologů v Egyptě a dalších zemích.

Slovy tvůrců výstavy: “Výstava je jedinečná v tom, že nám jasně ukazuje, jak věda vytváří jakýsi stroj času, který nám dovoluje pohlédnout do životů starověkých lidí ze všech koutů světa." Výstaviště Holešovice - do 30. června 2018.

Více na www.mumiesveta.cz

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012