Krajiny času Pravoslava Sováka

Olga Szymanská 4 2018 Kultura česky

Museum Kampa v Praze představuje do 27. května dílo mezinárodně uznávaného malíře, kreslíře,  fotografa Pravoslava Sováka. Tvůrce ojedinělých grafických souborů nejrůznějších i experimentálních technik a respektovaného pedagoga Kunsthochschule v Kolíně nad Rýnem, který vychoval škálu výrazných osobností.

Pravoslav Sovák, narozen 1926 ve Vysokém Mýtu, vystudoval po ukončení války uměleckoprůmyslovou školu. V roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě. Od poloviny padesátých let působil jako grafik ve svobodném povolání, podílel se na vizuálním řešení několika filmů. Přesně v den okupace Československa 21. srpna 1968 opustil rodnou zemi a odešel do Německa. Od roku 1978 se usadil v Hergiswilu ve Švýcarsku, kde žije dodnes. S pedagogickým působením se věnuje volné tvorbě. Byla představena na celé řadě velkých výstav a je velmi dobře zastoupena v mnoha světových galeriích. Sovák stále udivuje nejen dokonalou technickou formou, ale zároveň velmi inspirujícím obsahem. Ve všech jeho dílech je přítomna jedinečná atmosféra, a to díky zvláštní citlivosti, nostalgii, touhy s náznaky specifického humoru, daného jeho středoevropským původem.

 

Výstava v Museu Kampa jako první retrospektiva v jeho rodné zemi není řazena chronologicky. Uvádí výběr nejvýraznějších prací, prezentovaných na základě vnitřní spřízněnosti a ukazující, jak Sovák určité náměty ztvárňoval v rozličných časových obdobích. Velkým tématem je město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik navazujících na první návštěvu Paříže, přes téměř abstrahované olejomalby začátku šedesátých let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu. Patří k nim i fascinující Installation Imaginaire, jednoduchými zásahy ozvláštňující městský prostor. Poprvé v České republice dostávají velký prostor také kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš. Tyto subtilní práce jsou téměř záznamem plynutí času.

 

Významné jsou rovněž listy s figurálními náměty – výrazný cyklus Indirect Messages (1970–1972) je jakousi obrazovou syntézou pocitů člověka v situacích daných novými začátky a zároveň poznamenaných prožitými zkušenostmi. Tento cyklus byl těsně po svém vzniku zakoupen Muzeem moderního umění v New Yorku. Velkou pozornost vyvolává též série Museums, ukazující galerijní prostory, návštěvníky a umělecká díla, kteří se vzájemně „pozorují“ – Sovák zde z pozice autora mistrně udržuje mezi vystavenými díly i diváky napětí. Podobně série Deserts, Walls či Beauties patří k tomu nejzajímavějšímu, co na poli grafického média v posledních desetiletích vzniklo. Sovák vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy; ve všech ukazuje mimořádnou vizuální invenci a technickou zručnost.

 

Olga Szymanská

dle tiskové zprávy

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012