SKLO ZEDNÁŘSKÝCH LÓŽÍ

Olga Szymanská 1 2018 Kultura česky

Výročí 300 let svobodného zednářství na českém území připomíná v Pavilonu skla /PASK v Klatovech pozoruhodná výstava Sklo zednářských lóží. Do konce února si lze prohlédnout především zednářské poháry-kanóny, užívané při slavnostních přípitcích.

 

Výstavy


Málo je známo, že v českých sklárnách s produkcí světově proslulého skla začaly před dvěma sty lety vznikat také zednářské poháry pro domácí i zahraniční lóže. Před několika lety proto vznikl projekt k prezentaci českého zednářského skla jako důležitého fenoménu uměleckého sklářství. Proto se nyní kurátorce Pavilonu skla v Klatovech a předsedovi spolku Praga Masonica podařilo projekt realizovat v podobě výstavy. V ní kladou důraz na mapování zednářského skla ryze domácí provenience jako specifické části produkce českých sklářských firem a umělců.

Exponáty pro výstavu jsou zapůjčeny z řady českých a rakouských veřejných a soukromých sbírek. Jejich prostřednictvím se můžeme seznámit s charakteristickými i specifickými tvary zednářského skla, s dekory, také se zednářskou symbolikou, která v rámci doprovodného programu k výstavě byla hlavní náplň již první proběhlé přednášky. Pravou perlou výstavy jsou nepochybně dva masivní poháry (pro 3. a 30. stupeň) dle návrhu Alfonse Muchy, který se kromě mnohavrstevného uměleckého působení proslavil jako jeden z obnovitelů svobodného zednářství v českých zemích po roce 1918. Poháry má veřejnost možnost vidět vůbec poprvé. Zároveň mnoho dalších exponátů zde má premiéru, například popelník z modrého skla, vyrobený u firmy Lötz v Klášterském Mlýně u Rejštejna kolem roku 1920 pro pražskou zednářskou lóži Harmonie. Popelník plní zároveň funkci dočasného důstojného doplňku stálé expozice skla jmenované firmy ve zdejším pavilonu skla.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, sousedící s PASKem, připravilo druhou výstavu v podobě malé expozice připomínající lóži Sincerité, která v Klatovech působila v 18. století.

Výstavy potrvají do konce února 2018.

 

Přednášky


Sobota 17. 2. 2018 od 14 hodin – Lóže svobodných zednářů v Klatovech

Věnuje se historii svobodného zednářství v Klatovech a jeho místu v kontextu českého zednářského hnutí. Její autor J. Sadilek k tématu shromáždil řadu zajímavých informací a souvislostí. Po přednášce následují komentované prohlídky výstavy Sklo zednářských lóží v PASKu a výstavy o klatovské zednářské lóži ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše.

Sobota 24. 2. 2018 od 14 hodin – České zednářské sklo

Pro velký zájem je v závěru výstavy opakována přednáška, věnovaná zednářskému stolování, zvykům, rituálům, zednářské symbolice – J. Sadilek, plus výrobě zednářského skla v českých zemích – J. Lněničková. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka výstavy.

Proč je zednářské sklo jiné, jaké bylo a je české sklo pro zednářské lóže a proč jej navrhoval třeba Alfons Mucha? Odpovědi na tyto otázky i mnohé další mohou návštěvníci najít na těchto přednáškách.

 

 

Unikátnost výstavního projektu tkví v tom, že poprvé v historii svobodného zednářství je českému zednářském sklu i klatovské lóži věnována taková pozornost. Co více: nejen k výstavě vychází obsáhlá publikace o českém zednářském sklu.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012