Rabasova galerie Rakovník

7-8 2003 Kultura česky
obálka čísla

Muzeum umění,

sídlí v Rakovníku ve Vysoké ulici čp. 232,

vystavuje moderní a současné umění.

Rabasova galerie Rakovník dostala název po malíři Václavu Rabasovi (1885-1954), který se v letech 1947-48 zasloužil o její vznik.

Václav Rabas se narodil ve mlýně nedaleko Krušovic, do Rakovníka chodil do školy a nakonec se po studiích v Praze usadil v Krušovicích a okolní krajina se mu stala hlavním tématem celoživotního díla. Byl členem spolku Umělecká beseda, jejíž výtvarný odbor patřil ve třicátých letech dvacátého století spolu s "Mánesem" k nejvýznamnějším československým uměleckým uskupením. Mimořádné postavení v Rabasově vývoji mají obrazy z dvacátých a třicátých let, šťastně se v nich prolíná malířovo tradicionální založení s podněty soudobé evropské malby. Reálná krajina Rakovnicka se u něho stává symbolem domova, celé české země. Jako symbol byl chápán i malíř sám v době okupace a pak i v druhé polovině čtyřicátých let, kdy byl kolem jeho osoby vytvořen až jakýsi kult. Své postavení využil k tomu, aby pomohl rakovnické Společnosti přátel umění k otevření stálé expozice galerie. Společnost usilovala o vznik galerie už od roku 1938, nakupovala sbírku a pořádala výstavy. Galerie ale byla brzy považována za nadbytečný luxus a tak bylo často třeba, aby ji Rabas svojí autoritou chránil. Během padesátých let už jen upadala. Kromě krátkého oživení kolem roku 1968 byla prakticky nečinná. Až v letech osmdesátých se z iniciativy Rabasovy rodiny myšlenka rakovnické galerie znovu oživila a nově vznikající instituce si brzy našla místo v rakovnické kultuře. Roku 1991 byla pod původním názvem obnovena. Do loňské správní reformy jako státní, dnes zřizovaná Středočeským krajem, galerie dokumentuje výtvarné umění v regionu, pořádá výstavy a vydává publikace. Pečuje o sbírku více než tisíce obrazů, soch a grafik. Veřejnosti slouží její odborná knihovna a bohatý archiv dokumentů. Založila novodobou tradici uměleckého zpracování místní formy opuky, která se těží na vrcholu jedné z charakteristických krajinných dominant Rakovnicka kopce Džbánu. Od roku 1992 tu každoročně pořádá sochařské sympozium Džbán, na které zve sochaře ze všech koutů světa.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012