Kouzlení v muzeu

Olga Szymanská 1 2018 Kultura česky

Muzeum hlavního města Prahy nám od konce minulého roku připravilo hned dvě krásné výstavy. V první jde o kouzlo obrázků poutních míst Prahy a okolí, v druhé o kouzlo plakátů k obrázkům pohyblivým.


Kouzlo svatých obrázků


První část této výstavy provází návštěvníka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a obrazů na drobné devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních místech v Praze a jejím nejbližším okolí – od poutního areálu v Hájku přes Bílou Horu, Strahov, Hradčany, Malou Stranu, Karlův most, Staré a Nové Město a Vyšehrad až do Zbraslavi.

 

Druhá její část je věnována období první poloviny 19. století: „zlatou dobou“ tisku svatých obrázků v Praze. Představuje produkci drobné devoční grafiky v průběhu první poloviny 19. století s důrazem na období doznívajícího klasicismu a období biedermeieru. V širokém průřezu je zde představena produkce nejvýznamnějších pražských tiskařských dílen Jana Pachmayera, Václava Hoffmanna, Dominika Mauliniho, Josefa Hory, Zikmunda Rudla, Leopolda Koppeho a mnoha dalších.

 

Vedle svatých obrázků jsou prezentovány sochy, obrazy, domácí oltáříky a další umělecké předměty z 18. a z první poloviny 19. století ze sbírek Muzea hl. m. Prahy. Valná většina z nich je vystavena vůbec poprvé.

 

Hlavní budova MHMP – do 2. dubna 2018

 

 

Český filmový plakát 1931-1948


Výstava přináší ucelený výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Seznámuje s unikátní plakátovou formou tzv. nudle, jež se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku 30. let 20. století.

 

Z plakátů neshlíželi pouze slavní čeští herci jako Vlasta Burian, Antonie Nedošinská či Jindřich Plachta, ale i tehdejší americké hvězdy, například Ginger Rogers, Shirley Temple či Clark Gable. Na plakátech jsou zastoupeni i známí německojazyční herci typu Hanse Mosera nebo Rolfa Wanky. Některé filmové postavy jsou zde přímo v nadživotní velikosti a návštěvník se může v jejich společnosti vyfotografovat. V přítmí kinosálu jsou promítány krátké ukázky z filmů Tři vejce do skla, Jánošík, Muži v offsidu, Pohádka máje a To byl český muzikant.

 

Plakáty, vylepované především na veřejných prostranstvích, byly snadno rozpoznatelné. Charakteristickou je pro ně skladba více obrazů či postav doplněná velkými plochami výrazných barev. Kvůli svému grafickému ztvárnění nebyly tyto dobové filmové plakáty nikdy plnohodnotně přijaty odbornou veřejností, takže jejich kouzlo a naivitu v nich nalézáme teprve nyní. Odsouzení plakátu jako dobového kýče nepřihlíží k faktu, že se jedná o reklamní produkt, který má nalákat dobového návštěvníka na film.

 

Časové vymezení výstavy je léty 1931–1948, tj. počátek zvukové filmu a dokončení úplného zestátnění československé kinematografie v roce 1948.

 

Hlavní budova MHMP – do 11. března 2018

 

osa

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012