Cesta ke skutečné demokracii

1 2018 Aktuality česky

Slovo demokracie se vyskytuje ve sdělovacích prostředcích, veřejných diskusích a jinde po desítkách a stovkách. Naprostá většina občanů považuje za samozřejmost, že demokracie je nynější systém založený na vládě stran a že nic lepšího nemůže existovat. To je gigantická lež a klam.


Jak jsem psal v článku „Zánik stran“ uveřejněném v časopise Nový Polygon č. 5, vláda stran systematicky znetvořuje preference občanů a dává moc do rukou politických elit. Skutečná demokracie musí být založena na těchto principech:

1. Vláda stran, ať jedné nebo několika, není demokracie.

2. Skutečná demokracie musí být založena na ústavě napsané představiteli řadových občanů bez návaznosti na politické strany a pak schválené v referendu.

3. Volby do parlamentu se musejí konat v jednomandátových volebních obvodech bez ohledu na to, zda je zvolený kandidát členem nějaké strany nebo ne.

4. Členové vlády musejí být politicky neutrální odborníci v příslušném oboru.

5. Kterýkoli zvolený reprezentant musí být kdykoli odvolatelný, odhlasuje-li to ad hoc referendum v příslušném obvodu.

Tyto principy klíčí pod povrchem establishmentu ve všech vyspělých západních zemích.

 

V roce 1998 byla v Příbrami uspořádána mezinárodní konference o přímé demokracii pod předsednictvím amerického profesora politické vědy Theodora Beckera. Přijeli účastníci ze všech světadílů kromě Afriky, dokonce i z Japonska a Jižní Koreje. Jeden z účastníků byl bývalý americký senátor Mike Gravel, který kdysi podrazil nohy prezidentu Nixonovi v aféře Watergate. Na konferenci prohlásil, že toto je první taková konference v dějinách lidstva. Přijel pak za mnou přijel do Švédska a strávili jsme celé odpoledne diskusí o politice. Shodli jsme se ve všem. Příbramská konference postavila české hnutí na špičku světového vývoje ke skutečné demokracii.

 

Západní svět stojí na předělu politického vývoje od vlády organizací manipulujících anonymní masy voličů k vládě řadových občanů jako jednotlivců. I když tento nový systém využije zpočátku jen menšina občanů, bude to nesrovnatelně lepší demokracie, než jakou může kdy být vláda stran zaměřující se hlavně na výhru v příštích volbách a zanedbávající dlouhodobá nebezpečí pro celé lidstvo – ekologické, klimatické a náhodně nebo omylem rozpoutanou jadernou válku… Zabezpečení lidstva proti těmto hrozbám je možné jen přenesením moci a spolupráce na úroveň řadových občanů, jimž jde více o budoucnost jejich potomstva, než o hrabání zisků do vlastních kapes.

 

Jiří Polák

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012