UPM Nově

Olga Szymanská

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevřelo od půle listopadu zrenovované prostory své hlavní budovy – novou výstavou s doprovodným programem, vydavatelskou činností s dopadem do zahraničí, kavárnou v nových prostorách i dalekosáhlými plány.

Rekonstrukce muzea přinesla trojnásobné zvětšení výstavního prostoru ve zvýšeném přízemí a dvojnásobné zvýšení ploch pro stálou expozici, a to i díky realizaci projektu centrálního depozitáře ve Stodůlkách, kam mohly být v roce 2016 přemístěny všechny sbírky nejen z historické budovy. UPM má zde tedy v současné době druhé moderní pracoviště.

Director´s Choice

/Výběr ze sbírek je první výstava v hlavní budově muzea, kterou UPM připravilo ze svých sbírek po jejím převzetí v květnu tohoto roku. Představuje mistrovská díla ze všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu, mimořádných svým provedením či významem. Hlavní osu výstavy tvoří reprezentativní výběr ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové, určený zároveň pro publikaci, vydanou londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers v edici Director’s Choice, která ukazuje sbírky světových muzeí pohledem jejich ředitelů. Prostřednictvím příběhů vybraných předmětů výstava tak přibližuje i osudy sbírek v dobách společenských proměn. Unikátní díla „s příběhem“ jsou součástí výběru téměř tří set exponátů ze všech muzejních sbírek: od nábytku a skla až po oděvní módu, šperk, hračku či fotografii. V třiceti tematických celcích je zachycen vývoj uměleckého řemesla od gotiky a renesance až do 20. století, zastoupeného pracemi osobností, především Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara, Františka Víznera a dalších.

UPkemp – Knihovna

Zahrnuje doprovodný program: přednášky, promítání, čtení, křty nových knih, módní přehlídky, „rodinné“ víkendy s divadelními představeními či tvořivými dílnami. Doplněn je ranními cvičeními jógy v sálech muzea. Smyslem programu je jeho prostřednictvím přiblížit činnost a důležitost UPM a zároveň ukázat veřejnosti ty prostory, kam se před rekonstrukcí nemohla dostat. Od nového roku v nich bude nová stálá expozice i další krátkodobé výstavy, a proto je UPkemp již nyní základem pro mnohé aktivity muzea. Činnost obnovila i Knihovna UPM v Praze – největší česká veřejná odborná knihovna pro volné a užité umění, architekturu a design, s fondy budovanými od roku 1887, kdy se poprvé otevřela veřejnosti. Její studovna nese původní mobiliář J. Schulze i barokní knihovní skříně z kláštera v Benešově, zabudované při stavbě muzea v letech 1897 až 1900.

Obchod – Kavárna

V nově zbudované hale v parteru muzea s přístupem přes zahradu (ze Široké ulice), a to pro návštěvníky v pohybu omezených i pro ostatní, je otevřen rozšířený muzejní obchod firmy Modernista: s velkým výběrem odborných knih a časopisů o designu, užitém umění, replik originálů předmětů zastoupených ve sbírkách UPM, soudobého českého designu, originální autorskou módou a doplňky i drobnými upomínkovými předměty. Pro veřejnost je otevřena restaurace a kavárna Času dost s pestrým jídelním lístkem. A kavárna chce s UPM ve víkendových aktivitách úzce spolupracovat.

Uměleckoprůmyslové museum otevřeno kromě pondělí od 10 do 18 hodin/Vstupné: 100 Kč, snížené 60 Kč / více: www.ump.cz

Olga Szymanská

dle tiskového materiálu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012