Dialog s češtinou

7-8 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Vážení čtenáři,

po několika výzvách, kdy jste nám napsali jak jste na tom Vy, Vaše děti a Vaši vnuci s češtinou, připravujeme pravidelnou rubriku na toto téma. Přivítáme Vaše názory a zkušenosti, Vaše představy, zda-li máme otiskovat jakousi "školku" českého jazyka, nebo jenom zajímavosti (věřte, že těch je nespočetně!!!)

Rádi bychom tuto rubriku-stránku pojali zábavnou formou. Nechceme suplovat (to je hezké "české" slovo, že?) kursy češtiny, ale spíše podnítit zájem o naši malebnou bohatou řeč, jíž např. v Texasu před sto lety mluvila celá třetina obyvatel (tedy, pardon, šlo o čistou hovorovou moravštinu, kterou tam ještě dnes můžete slyšet. "Jejdanečky, ščukaj, zemáky," a další slovíčka, která dnes na Moravě neslyšíte, v Texasu určitě ano... Tam si zachovali (stejně jako například v rumunském Banátu či v polském Zelově z části řeč našich babiček a prababiček, což je unikátní pro jazykovědce.

Kdo četl Škvoreckého Trip do Česka, musel se ohromně bavit nad vtipnými ukázkami komolení češtiny americkým chlapečkem. Musím podotknout, že díky možnosti cestovat do různých anglicky mluvících zemí, jsem podobné lahůdky měla možnost poznat také velmi zblízka a velmi mne pobavily. Že jdu nakupovat do "šopu", lehnout si na "bíč", že mne někdo "vypikuje", mne moc nevzrušilo, ale když moje česká kamarádka ukazovala kamarádovi, jak má vyjet z parkoviště řkouc "Keep couving,", tak to mne položilo na lopatky.

Dnes jsme dostali dopis od paní doktorky Horové z Brna, která nás občas upozorní na chyby jichž se dopouštíme a která doporučuje, abychom nezaměňovali jména Čechy Česko. Není to synonymum. Česko je zeměpisný název pro Čechy, Moravu a Slezsko, Čechy je název jen pro českou část republiky. Paní doktorka by také byla ráda, kdyby se v zahraničí více ujal název Czechia. (Jak jsme se dozvěděli na nedávné tiskové konferenci Správy českých center, z jejich tiskových materiálů a z webových stránek naopak tento název zmizel, protože si jej prý zahraniční čtenáři pletli s Čečnou.)

Chtěli bychom naší novou rubrikou přispět k zájmu o náš tak bohatý jazyk, který se učíme celý život a stále ho neznáme... Pomozte nám svými zkušenostmi a náměty, napište nám, jestli Vaše děti mluví česky, zda-li čtou české knihy apod.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012