Umělec opravdu národní

Olga Szymanská 11 2017 Kultura česky

Málokterý autor se může pochlubit tak rozsáhlým dílem jako právě Josef Lada. Samouk, který se vypracoval mezi nejuznávanější české umělce. Výstava k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto malíře, ilustrátora, karikaturisty a spisovatele je pádným důkazem.

Josef Lada (1887 Hrusice-1957 Praha) po vyučení tiskařem studoval krátce na pražské uměleckoprůmyslové škole. Kresbu a ilustraci považoval od počátku za hlavní náplň své tvorby. Brzy našel svůj kreslířský rukopis, který vycházel z výrazné obrysové linky, jejíž možnosti reprodukce a dekorativní kvalitu dokázal využít do krajnosti a právě jí se zapsattrvale do podvědomí veřejnosti. Barevnost kreseb a maleb cítil především plošně. Jeho práce obsahují typicky laskavý a často humorný pohled na život, zakotvený ve vlastní zkušenosti vesnického dětství v rodných Hrusicích. Návrat do idealizované venkovské krajiny a života v Posázaví v kresbách, obrazech a literárních pracích je jeden z nejsilnějších zdrojů jeho tvorby. A jeho celé dílo, které ovlivnilo dětství nás mnohých a je bráno jako výsostně české a zároveň jako nadčasové, nemá zatím následovníky.

 

J. Lada prožil většinu tvůrčího života jako karikaturista. Proto množství jeho bajek v podobě kreseb zvířat, nadaných lidskými vlastnostmi, je úctyhodné. Novinové humorné či politické kresby, z nichž mnohé jsou staré sto let a přitom velmi aktuální právě pro dnešní dobu, byly tvořeny jeho laskavýma očima. Přispíval do sedmdesáti devíti českých a sedmi zahraničních periodik. Nejvýznamněji spolupracoval s českými časopisy Kopřivy, Šibeničky, Trn, v Českém Slovu mezi lety 1925-1940 působil i jako redaktor nedělní přílohy Kvítko z Čertovy zahrádky. Přispíval do Lidových novin. Ladu lze právem považovat za zakladatele české komiksové tvorby. Obliba jeho novinových kreseb a ilustrací jej přivedlai k práci jevištního výtvarníka: navrhl výpravu pro Strakonického dudáka, Prodanou nevěstu a dalších sedm představení. Ve spolupráci s filmem vytvořil čtyři kreslené filmy a jeden loutkový, dále šestadvacetidílný animovaný seriál. Dobře známe využití tohoto mistrovství v pohádce Hrátky s čertem.

 

Z ilustrační tvorby jsou nejznámější kresby ke knize J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka: zlomyslnější a kritičtější vidění spisovatele se dobře doplňuje s vnitřní mírností idyličtějších kreseb malíře, a proto vytváří jednolitý celek. Lada doprovodil i knižní tituly J. Horáka, J. Drdy, K. J. Erbena, B. Němcové. Jeho ilustrace knih jsou jedním z vrcholů celkového díla a zároveň české dětské ilustrátorské školy. První Ladovou knihou s jeho autorskými texty a ilustracemi byla Moje abeceda (1911), následovaly Kalamajka (1913), Vlkova svatba (1919). Z celkem sto dvaceti Ladových knih pro děti a dospělé vyšla řada z nich v mnoha reedicích doma i v zahraničí. Do srdcí generací se zapsal především tituly O Mikešovi (Praha 1934-1936), O chytré kmotře lišce (Praha 1937), Bubáci a Hastrmani (Praha 1939) – letopočty značí pouze první vydání z mnoha následných.Tyto knihy patří mezi naše nejlepší tituly pro děti. Vzpomínkami z dětství (Praha 1937) či Kronikou mého života ((Praha 1942) popsal pak vlastní život a dílo. Z umělcovy volné tvorby známe kvaše, akvarely, tempery z 30. a 40. let minulého století, z nichž kromě kolekce v pražské Národní galerii jsou mnohé v soukromých sbírkách.

Galerie Tančící dům připravila s kurátory L. Pavluchem, J. Sommerovou, J. Ulrichem a s vnukem umělce J. Ladou k poctě umělce výstavu pod názvem Sedmičky Josefa Lady. „Výstava je symbolicky umístěna v Tančícím domě, který stojí v oblasti Podskalí, části Prahy mezi Jiráskovým náměstím a Výtoní, kde Josef Lada žil.“ (slova Ladova vnuka Josefa).

Přináší zajímavý vhled do malířova života i obsáhlého díla. Z patnácti tisíc kreseb, pětseti padesáti volných děl, plakátů, zmíněného počtu knih je ve čtyřech patrech Tančícího domu na čtyři sta Ladových děl, některých od roku 1957 vystavených vůbec poprvé. Zapůjčených z muzeí, galerií a od soukromých sběratelů tvoří největší přehlídku tvorby Josefa Lady v Praze za posledních deset let. První podzemní patro výstavy patří dětem působivými dětskými ilustracemi, doplněnými promítáním známých pohádek, Ladou animovaných. Druhé podzemní patro je zasvěcené obrazům, i těm málo známým či neznámým. V prvním patře pak nejdeme sérií ilustrací a kreseb, nechybí kostýmy z pohádky Hrátky s čertem. Přízemní prostory hostí předměty z osobního archivu J. Lady a jeho pracovnu v původní podobě. Při vchodu je prodejna, kde lze pořídit dárky pod stromeček v duchu Josefa Lady.

Díky tomuto umělci tak dokážeme i v dnešní přetechnizované době zakoupit jeho knížku, pověsit si jeho kalendář, poslat jeho vánoční pohlednici, sledovat pohádky a večerníčky dle jeho příběhů. A zastavit se na výstavě jeho děl, které svou jedinečností zasáhly a zasahují celé generace. Uvědomit si onu radost a nádheru, kterou nám skromný chlapec z malých Hrusic zanechal ve svém celoživotním díle.

Nejen v adventu a v čase vánoc se dětsky těšit ze symboliky tepla domova a krásy prostého života, a to díkyvýstavě Sedmičky Josefa Lady v Galerii Tančící dům – do 1. dubna 2018.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012