Česká společnost

Bohuslav Hynek 11 2017 Knihy česky

Sociologicý ústav České Akademie věd vydal v angličtině (Contemporary Czech Society)  publikaci autorů Pata Lyonse a Rity Kindlerové nazvané Současná česká společnost. Toto obsáhlé dílo (551 stran) se zabývá až příliš mnoha aspekty proměnlivého života Čechů, Moravanů a Slezanů v dlouhé časové linii počínaje Praotcem Čechem, z nichž laického čtenáře zaujmou jen některé.

Mě kapitola Kdo hlasoval pro komunisty ve volbách roku 1946, v nichž 40% Čechů vytvořilo podmínky, aby KSČ připravila úplný zvrat poměrů ve státěv únoru 1948. Předvolební průzkum dával komunistům 31%, národním socialistům 27%, sociálním  demokratům 17% a lidovcům%. Hlasování bylo za první republiky  povinné.

Komunisté měli největší podporu mezi dělníky a prvovoliči, nepopulární byli mezi živnostníky, zemědělci, úředníky a vzdělanci. Národní socialisty (ČSNS) preferovali státní zaměstnanci, zemědělci , živnostníci a lidé středního věku, kteří měli zkušenost z voleb za první republiky. Lidovcům (ČSL) dávali přednost lidé z venkova, osoby samostatně výdělečně činné a starší voliči. Sociální demokraté (ČSD) neměli – na rozdíl od jiných stran  - v české společnosti silnější specifickou základnu.

V oblíbenosti politiků se v průzkumu veřejného mínění na první příčce umístil prezident Eduard Beneš a na dalších místech Klement Gottwald (KSČ) a Zdeněk Fierlinger (ČSD). Každý osmý dotázaný postavil na první místo Jana Masaryka (nestraník) či Jana Šrámka ČSL). Pro zajímavost: primátoru Prahy Petru Zenklovi (ČSNS), který zázračně přežil válku v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, vyjádřil důvěru jen každý dvacátý volič.

Nezávislý průzkum veřejného mínění prováděný podle kritérií Gallupova ústavu ukázal, že komunisté, kterým voliči v roce 1946 odevzdali 38 procent hlasů, by v dubnových nebo květnových volbách 1948 vyhráli jen s necelými dvaceti osmy procenty. Kde by se ocitlo Gottwaldovo vychloubání, že KSČ zvítězí  s padesáti jedním procentem? Výsledky public pollu ministerstvo informací tajilo, unikly však na veřejnost, jak později napsala Dana Adams Schmidt v knize Anatomy of a Satellite. Mohlo by se po takovém hlasování vyplnit Gottwaldovo vychloubání, že KSČ obdrží 51% hlasů? Stalinskou linii vládnutí mohl zaručit jedině puč.

Československý ústav pro výzkum veřejného mínění vydržel už jenom dva roky. Skutečné politické názory obyvatelstva znovu začaly vládu zajímat až v krátkém období pražského jara.

bh

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012