Výstava o exilu pokračuje

7-8 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Nad velkorysým projektem Český a slovenský exil 20. století převzal po prezidentu Václavu Havlovi záštitu nový prezident ČR Václav Klaus.

Po lednovém zahájení v Brně na několika místech najednou a za účasti řady zástupců zdejšího politického a kulturního světa i mnoha exilových hostů z různých zemí se putovní část výstavy (stálá expozice v Brně zůstává) přenesla do Moskvy. 25. března tam byla slavnostně otevřela ministry kultury Ruské federace a ČR. Kulturní část vernisáže patřila muzikantovi a básníkovi Vladimíru Mertovi, jemuž se dostalo velkého zájmu ruských médií. To platilo samozřejmě i o výstavě samotné. Rozsáhlý rozhovor např. přineslo celoplošné vysílání televize s tvůrcem výstavy Janem Kratochvilem.

Je synem universitního profesora a senátora Josefa Kratochvila, který byl velmi významnou postavou exilu 50. let, stejně jako jeho bratr Antonín Kratochvil autor publikace Žaluji. Otec Jana spolu s dr. Alicí Masarykovou zakládal české školy v exilu a vydal řadu učebnic češtiny. Pracoval v organizaci generála Františka Moravce a za druhé světové války aktivně v Obraně národa, jejímiž zakladateli byli mj. také generál Sergej Ingr, ministr exilové vlády.

Janovým bratrem je pak Jiří Kratochvil, po Milanu Kunderovi v současnosti nejvíce v zahraničí vydávaný spisovatel.

(V minulé informaci o výstavě v ČD 2/03 jsme uvedli nepřesnosti, které se tímto snažíme napravit a panu Kratochvilovi se omluvit.)

Do Prahy se výstava o exilu dostane v říjnu, kde bude 10. slavnostně zahájena v Národním muzeu, ale její hlavní expozice bude v Muzeu policie ČR na Karlově. Dále bude putovat do Mnichova, Berlína, Londýna, Stockholmu, Haagu, Budapešti, New Yorku, část bude otevřena i v Bukurešti..

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012