GRATIAS AGIT 2003

7-8 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Ani letos nemůžeme pominout významnou událost, která již tradičně každý rok zaplní nádherný sál a přilehlé prostory Černínského paláce. Hlavními hosty jsou ti, jimž celým životem prostupuje myšlenka a hlavně čin šíření dobrého jména České republiky do celého světa. Většina přítomných proto přijela ze vzdáleného a ještě vzdálenějšího zahraničí. Mnozí z laureátů nejsou české národnosti, ale z nejrůznějších důvodů je rozhodujícím způsobem oslovila česká kultura, tradice, historie. Ať již na poli kultury, vědy či podpory všestranných kontaktů země, v níž žijí, konají tito lidé práci, která nebývá ohodnocena materiálně.

O to větší důležitost a význam pro ně pak má oficiální ocenění jejich dlouholeté činnosti Českou republikou. Ministerstvo zahraničí letos vybralo z množství osobností, které nejvíce vynikly ve svých aktivitách, třináct jednotlivců a tři instituce, kterým bylo dne 19. 6. 2003 ocenění Gratias agit předáno za účasti mnoha hostů a zástupců tisku i dalších médií.

Krátkou děkovnou řeč pronesl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Zaujala myšlenkou o tzv. druhé emigraci o Češích, kteří odcházeli z vlasti nejpozději, v 60. až 80. letech a neměli již iluze o krátkosti trvání komunistického pokusu. Mnozí zástupci první vlny po r. 1948 se nejprve domnívali, že tento výstřelek, který demokracie nakrátko dopustila, bude brzy odstraněn, oni se vrátí domů a podle toho se také zpočátku v emigraci chovali. Druhá vlna již zažila realitu socialistického režimu a na vlastní kůži poznala jeho další utužování pod bičem SSSR. Po své emigraci se proto mnohdy ani příliš nesnažila o udržování kontaktů s bývalou vlastí a své děti vedla do budoucnosti v kosmopolitním duchu bez zvlášt důrazu na pouta k Československé republice. Celkem pochopitelně vzhledem k situaci z nich tak vychovávala příslušníky jiných národů, než Čechy. (Pozn. redakce: samozřejmě zjednodušeně řečeno, nevztahuje se na všechny) Po mnoha letech, kdy jsme se konečně všichni dočkali obnovení svobody, bylo a dosud je mnohdy obtížné navázat bez předsudků z obou stran zpřetrhaná pouta. O to větší dík patří právě těm, kdo se o to bez ustání snaží a osahují hmatatelných výsledků. Tolik ministr zahraničí.

Dále promluvil ing. Zdeněk Lyčka, ředitel odboru krajanských a kulturních vztahů, který pak i předal všechna ocenění. Jedno z nich bohužel in memoriam, protože pan Miroslav Paulik, bývalý honorární konzul ČR na Novém Zélandě nedávno zemřel. (Pozn. redakce: vyjadřujeme hlubokou soustrast a připomínáme, že pan Paulik byl i aktivním podporovatelem šíření měsíčníku Český dialog na Novém Zélandu.)

Po udělení se v sálech i přilehlých chodbách rozproudila živá mnohojazyčná komunikace. Vedle přátelských setkání a gratulací opět převažovalo jedno téma jak další aktivitou zúčastněných zajistit České republice důstojné místo v novém společenství EU i v ostatních částech světa, kterého i mimo EU ještě zbývá dosti velký kousek.

Seznam nositelů letošního ocenění Gratias agit Jednotlivci: Ruth Bondyová, překladatelka (Izrael), Tonio Casapinta, honorární konzul ČR (Malta), Oldřich Černý, krajanský aktivista (Švýcarsko), Guy Erismann, propagátor české hudby (Francie), Maria Goretti Quadros, charitativní pracovnice (Indie), Helmut Kőser, propagátor česko-německého porozumění (Německo), in memoriam Miroslav Paulik, bývalý honorární konzul ČR (Nový Zéland), I. Poročkinová a I. Ivanov, překladatelé (Rusko), Jaroslav Šonský, propagátor české kultury (Švédsko), Peter A. Rafaeli, honorární generální konzul ČR (USA), Jan Trávníček, krajanský aktivista (Kanada), Konstantin Georgiev Trošev, propagátor ČR (Bulharsko), Josev Nintr, bohemista (Rakousko)

Instituce:

České kulturní centrum Houston (Effie Rossene), Polsko-česko-slovenská solidarita, Spolek přátel Bohemia (Eva Molnárová)

Oceněné představíme v dalších číslech Českého dialogu.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012